Skip to main content

06.06.2013, 16:33 GMT

20130606 JI Pressekonferenz - Minister Shatter

Tags:
JI

06.06.2013, 16:36 GMT

20130606 JI Pressekonferenz - Minister Shatter

Tags:
JI

06.06.2013, 16:38 GMT

20130606 JI Pressekonferenz 3

Tags:
JI

06.06.2013, 17:41 GMT

20130606 TTE Ankunft - Minister Rabbitte

Tags:
TTE

06.06.2013, 08:55 GMT

20130606 JI Dpprstep Interview - Alan Shatter

Tags:
JI

30.05.2013, 17:30 GMT

20130530 COMPET (Tag 2) - Forschung Schlussfolgerungen

Tags:
COMPET

30.05.2013, 08:00 GMT

20130530 COMPET (Tag 2) – Seán Sherlock

Tags:
COMPET

29.05.2013, 20:00 GMT

20130529 COMPET (Tag 1) Pressekonferenz

Tags:
COMPET

29.05.2013, 08:56 GMT

20130529 COMPET Doorstep –Interview - Richar

Tags:
COMPET

28.05.2013, 18:06 GMT

20130528 COMPET Preview-Video

Tags:
COMPET

28.05.2013, 15:24 GMT

20130528 AGRI Pressekonferenz - Minister Coveney

Tags:
AGRI

28.05.2013, 15:26 GMT

20130528 AGRI Pressekonferenz 2

Tags:
AGRI

28.05.2013, 15:29 GMT

20130528 AGRI Pressekonferenz Q&A

Tags:
AGRI

28.05.2013, 16:02 GMT

20130528 AGRI tour de table

Tags:
AGRI

28.05.2013, 11:16 GMT

20130528 AGRI Gruppenbild

Tags:
AGRI

28.05.2013, 11:19 GMT

20130528 AGRI Doorstep Interview - Simon Coveney/ Paolo De Castro

Tags:
AGRI

28.05.2013, 10:34 GMT

20130528 AGRI Doorstep Interview - Simon Coveney

Tags:
AGRI

28.05.2013, 10:24 GMT

20130528 RAB Doorstep-Interview – Eamon Gilmore

Tags:
RAB