Skip to main content Skip to secondary navigation

Tusa agus an AE

Chuaigh Éire isteach san AE an 1 Eanáir 1973. Cothrom 40 Bliain ina dhiaidh sin a thosóidh ár 7ú hUachtaránacht. Tríd an dea-shaol agus trí amanna dúshlánacha, chabhraigh ár mballraíocht san AE le tírdhreach struchtúrach agus eacnamaíoch na hÉireann a chlaochlú le dhá scór bliain anuas.

[testinggallery]


Leis an maoiniú atá faighte ón AE ó 1973, tá Éire tar éis feabhas a chur ar a bonneagar, ar an gcomhshaol, ar athghiniúint uirbeach agus tuaithe. Agus d'athraigh an AE saol ár saoránach, trína chuidiú le poist a ghiniúint, ár n-oideachas a fheabhsú, agus ról na mban san ionad oibre a neartú.

Tá anailís níos mionsonraithe ar thionchar an AE ar Éirinn, agus ar chion na hÉireann don AE curtha ar fáil againn. Tá bród ar Éirinn gur aici atá an Uachtaránacht i 2013, Bliain AE na Saoránach, agus chun an Bhliain a sheoladh i mBaile Átha Cliath an 10 Eanáir.

 • Éire: tír is iarrthóir. Caibidlíocht fhoirmiúil, 1971
 • Ag síniú téacsanna dlíthiúla faoi bhallraíocht na hÉireann, Eanáir 1972
 • An tAire Gnóthaí Eachtracha Gearóid Mac Gearailt le linn chéad Uachtaránacht na hÉireann ar an AE, 1975
 • An Coimisiún Delors, 1987. Is é an Coimisinéir Éireannach Peter Sutherland a thug isteach clár Erasmus
 • An Coimisinéir Éireannach Ray Mac Searraigh. A leasuithe siúd faoi deara an chéad ollchóiriú ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) i 1992
 • Síníonn an tAire Gnóthaí Eachtracha Bertie Ó hEachthiarna Conradh Maastricht, 1992
 • Ceiliúrann Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Pat Cox agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Romano Prodi an milliúnú mac léinn Erasmus, 2002
 • Tugadh an Euro isteach in Éirinn in Eanáir 2002
 • Iar-Choimisinéirí Éireannacha chuig an AE ag teacht le chéile, 2002
 • Lá na hEorpa, Éire, 2004: "Lá na bhFáiltí" do 10 mBallstát nua AE
 • An tIar-Thaoiseach Gearóid Mac Gearailt agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh José Manuel Barroso ar fheachtas ar son 'Tá' a vótáil do Chonradh Liospóin in 2007
 • Príomh-Éireannaigh san AE, an Coimisinéir Máire Geoghegan Quinn agus Ard-Rúnaí an Choimisiúin Eorpaigh Catherine Day, 2010
 • Éire agus an AE ag obair le chéile. Cuairt Chomhdháil na nUachtarán ar Bhaile Átha Cliath, Mí na Samhna 2012
 • Seachtain na hEorpa

  Gníomhaíochtaí agus imeachtaí ceiliúrtha: Bliain Eorpach na Saoránach 2013, Comóradh 40 bliain na hÉireann san AE agus Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh

  Éire: leas á bhaint as acmhainneacht ballraíochta san AE

  Cion na hÉireann don AE

  Bliain Eorpach na Saoránach, 2013

  Éire agus an AE: Dhá Scór Bliain Ballraíochta