Skip to main content
envi

Comhairle Comhshaoil (ENVI)

21.03.2013 - 21.03.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

Comhairle Comhshaoil (ENVI)

Oibríonn an Chomhairle Comhshaoil  le hEoraip níos glaise a chur chun cinn trí úsáid níos éifeachtúla na n-acmhainní nádúrtha atá ar fáil, agus í ag obair freisin chun réitigh a fhorbairt ar dhúshláin comhshaoil atá os comhair na nBallstát.  Pléann an Chomhairle le raon ceisteanna lena n-áirítear astaíochtaí fuinnimh agus iompair, cáilíocht agus sábháilteacht uisce, agus bia á tháirgeadh.   Ag an leibhéal idirnáisiúnta aontaíonn an Chomhairle ar chur chuige AE a rannchuidíonn le dúshláin comhshaoil dhomhanda, lena n-áirítear athrú aeráide, a réiteach.   Tugann an Chomhairle Comhshaoil na hAirí le chéile atá freagrach as na ceisteanna sin.  Ceithre huaire sa bhliain a thagann sí le chéile agus is í an Uachtaránacht rothlach (.i. Éire don chéad leath de 2013) a bhíonn sa chathaoir.    

Justus Lipsius

Cáipéisí

Teagmhálacha

Marcella Smyth, Urlabhraí Preasa - COREPER I

T:

M:

E: