Skip to main content
agri

Comhairle Talmhaíochta agus Iascaigh (AGRI FISH)

25.02.2013 - 25.02.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

Comhairle Talmhaíochta agus Iascaigh (AGRI FISH)

Pléann an Chomhairle Talmhaíochta agus Iascaigh (AGRI FISH) le beartais an Aontais Eorpaigh ar cheisteanna talmhaíochta, lena n-áirítear an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT), foraoiseacht agus sábháilteacht bia, agus comhchuibhiú rialacha ar cheisteanna amhail gnóthaí tréadliacha, leas ainmhithe, agus lotnaidicídí.  Pléann sé leis an gComhbheartas Iascaigh (CBI) freisin agus le gnóthaí muirí.  Airí na mBallstát uile AE atá freagrach as na ceisteanna sin a bhíonn ar an gComhairle.  Uair sa mhí a thagann sí le chéile, agus is í an Uachtaránacht rothlach (.i. Éire don chéad leath de 2013) a bhíonn sa chathaoir.  

Ar shuíomh gréasáin na Comhairle is féidir leat teacht ar fhaisnéis faoi gach cruinniú de chuid na Comhairle, lena n-áirítear an clár oibre, nóta cúlra, agus craoladh gréasáin ar gach seisiún oscailte. Déanfaimid beoshruthú ar phreasagallaimh ar ionad preasa an tsuímh ghréasáin seo, agus íomhánna agus físeáin faoin ócáid​​, agus preas-eisiúintí, a chur ar an leathanach seo.

Justus Lipsius

Cáipéisí

Teagmhálacha

Marcella Smyth, Urlabhraí Preasa -Coreper I

T:

M:

E: