Skip to main content
epsco, compet

Comhdháil Ardleibhéil Ríomhsheirbhísí Sláinte

13.05.2013 - 15.05.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

Ócáid ​​bhliantúil is ea an Chomhdháil Ardleibhéil R-Shláinte 2013 a chomh-eagraigh Coimisiún Eorpach agus an Uachtaránacht le díriú ar aireachtaí sláinte agus oifigigh rialtais sláinte ó na Ballstáit, na Tíortha Aontachais, na tíortha is iarrthóirí agus EFTA. Seo téama imeacht na bliana seo:  "R-Shláinte: Cúram Sláinte nuálach agus Folláine a thabhairt". Meastar gurb iad na hábhair seo a leanas a phléifear:  R-Shláinte mar spreagadh d'fhás eacnamaíoch agus forbairt, R-Shláinte chun tacú le córais sláinte a athchóiriú, samhaltú gnó san 'éiceachórais', saincheisteanna dlíthiúla agus rialála, othair a chumhachtú, oideachas agus scileanna chun tacú le himlonnú agus cur chun feidhme R-Shláínte. Tá súil le 275 rannpháirtí. Beidh an Chomhdháil Ardleibhéil ar siúl Dé Luain, 13 Bealtaine agus beidh sí ar siúl san am céanna le hoscailt "Dhomhan na Sláinte TF", comhdháil  tráchtála  (WoHIT) faoin teideal comhchoiteann "Seachtain R-Shláinte 2013". Ócáid ​​3 lá a bheidh ar siúl ón 13 go 15 Bealtaine is ea an tSeachtain R-Sháinte.  

Faigh tuilleadh eolais ar chlár Chomhdháil Ardleibhéil eHealth 2013.

Cáipéisí

Teagmhálacha

Darragh Scully, Aonad AE/Idirnáisiúnta

T:

M:

E:

Antoinette Francois, Aonad AE/Idirnáisiúnta

T:

M:

E: