Skip to main content
tte

Tionól faoin gClár Digiteach

19.06.2013 - 20.06.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

I measc na n-imeachtaí uile a bhíonn ar siúl le linn Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE, beidh an Tionól faoin gClár Oibre Digiteach (DAA), a bheidh ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 19ú & 20ú Meitheamh 2013, ar cheann de na cinn is suntasaí.

Ócáid ​​bhliantúil de chuid an Choimisiúin Eorpaigh is ea an DAA, a thugann fóram le comhoibriú agus comhar idir na Ballstáit faoin gClár Oibre Digiteach don Eoraip a neartú. In imeacht na bliana seo beidh deis machnaimh ar na téamaí d'athbhreithniú an Chláir Oibre Dhigitigh don Eoraip, chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn agus na dúshláin i bhfianaise na ngníomhartha athdhírithe agus chun bealaí a lorg le feabhsú i gcomhthéacs an nuashonraithe le déanaí.


Seacht gceardlann théamacha an chéad lá, agus seisiún iomlánach an dara lá, a bheidh san ócáid. Baineann an príomhchoincheap leis an saolré digiteach, agus béim ar scileanna digiteacha, fiontraíocht agus fás.

Tá sé mar aidhm ag an ócáid ​​a bheith nuálach, cruthaitheach, idirghníomhach, agus an deis ann le samplaí den chleachtas is fearr in Éirinn agus ar fud an AE maidir le beartais, tionscail agus forbairtí eile a thaispeáint.


Breis eolais faoi Chlár Oibre Digiteach an AE.
Léigh tosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann don
Chlár Digiteach.

Caisleán Bhaile Átha Cliath

Cáipéisí

Teagmhálacha

Lisa Keyes, Ardoifigeach Feidhmiúcháin

T:

M:

E: