Skip to main content
ecofin

Grúpa an Euro

12.04.2013 - 13.04.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

An Grúpa Euro, sin cruinniú d'Airí Airgeadais na mBallstát a bhfuil an Euro acu mar airgeadra oifigiúil. I measc na rannpháirtithe bíonn Uachtarán Ghrúpa an Euro (Jeroen Dijsselbloem faoi láthair), Aire Airgeadais gach Ballstáit i limistéir an euro, an Coimisinéir um ghnóthaí geilleagracha agus airgeadaíochta, agus Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh. De ghnáth tagann an Grúpa Euro le chéile roimh gach cruinniú Comhairle ECOFIN, agus tiocfaidh sé le chéile freisin roimh chruinniú neamhfhoirmiúil  ECOFIN  Uachtaránacht na hÉireann, a bheidh ar siúl in Ionad Comhdhála Chaisleáin Bhaile Átha Cliath. 

Caisleán Bhaile Átha Cliath

Cáipéisí

Teagmhálacha

picture of Paul Bolger, Urlabhraí na hUachtaránachta do Roinn Airgeadais

Paul Bolger, Urlabhraí na hUachtaránachta do Roinn Airgeadais

T:

M:

E: