Skip to main content
compet

Cruinniú Neamhfhoirmiúil na Comhairle Iomaíochais

02.05.2013 - 03.05.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

Is é is téama foriomlán do chruinniú neamhfhoirmiúil na Comhairle Iomaíochais "FBManna mar thiománaí fáis" agus "Conas is féidir linn tacú le FBManna ag baint úsáide as cistí agus acmhainní an AE chun poist agus fás a chruthú?"

Beidh an Chomhairle le chéile ar feadh dhá lá ina dhá réimse ar leith.

Lá 1 (2 Bealtaine)

Díreoidh Lá 1 Thaighde agus Nuáil le téama "Conas barrmhaitheas a chur ar bhuntáistí na hinfheistíochta taighde Eorpaí d'fhostaíocht, fás agus sochaí na hEorpa". Beidh scrúdú ar na hábhair seo a leanas:

  • Bealaí inar féidir leis an gcóras Eorpach taighde tacú níos fearr le poist, fás agus folláine na sochaí
  • Conas is féiidir le hinfheistíocht taighde Eorpacg iomaíochas thionscal na hEorpa a ardú agus cumas nuálach FBManna na hEorpa a mhéadú

Lá 2 (3 Bealtaine)

Díreoidh Lá 2 ar Thionscail, Margadh Inmheánach agus Fiontair. Sna hábhair do lá a dó beidh:

  • Rochtain ar Airgeadas - caipiteal fiontair agus a úsáid i gcuideachtaí domhanda trádála atá ag fás go hidirnáisiúnta
  • Idirnáisiúnú FBManna - deiseanna féideartha d'fhiontair an AE i margaí domhanda
  • Fiontraíocht - cathracha agus na réigiún mar mhoil don nuáil agus don fhiontraíocht

Caisleán Bhaile Átha Cliath

Cáipéisí

Teagmhálacha

Roisín McCann, Preas-Oifigeach na Roinne

T:

M:

E:

Cian Connaughton, Urlabhraí Preasa

T:

M:

E:

eu2013ie