Skip to main content
Ealaíona & Cultúr

Kaleidoscope: Ealaín Chomhaimseartha ó Bhallstáit an AE

30.04.2013 - 30.06.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

Taispeántas de rogha de shaothair ealaíne comhaimseartha ó 27 Ballstát an Aontais Eorpaig

Kaleidoscope: Ealaín Chomhaimseartha ó Bhallstáit an AE, sin taispeántas de rogha de shaothair ealaíne comhaimseartha ó 27 Ballstát an Aontais Eorpaigh.An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Oifig na nOibreacha Poiblí i gcomhar leis na hAmbasáidí agus na heagraíochtaí cultúrtha éagsúla ar fud na hEorpa a d'eagraigh an taispeántas seo.

Cuid de Cultúr a Nascann; clár cultúir chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a cheiliúradh, is ea an taispeántas. Cultúr a Nascannn, sin tionscnamh de chuid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus is clár leathan, éagsúil é lena bhfuil baint ag ealaíontóirí Éireannacha san Eoraip agus ealaíontóirí Eorpacha in Éirinn.

Léiríonn na hoibreacha sa taispeántas seo ar cleachtas reatha ealaíne na n-ealaíontóirí comhaimseartha, ó go leor náisiúntachtaí Eorpacha, i gcuid mhaith meán - físeán, líníocht, dealbhóireacht, cló agus péintéireacht. Léiríonn fís ar leith gach ealaíontóra éagsúlacht na saothar nua atá á gcruthú ar fud na hEorpa.

Cáipéisí

Teagmhálacha

cultureconnects