Skip to main content
eycs

Oideachas, an Óige, Cultúr agus Spórt (EYCS)

15.02.2013 - 15.02.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

Oideachas, an Óige, Cultúr agus Spórt (EYCS)

Pléann an Chomhairle Oideachais, na hÓige, Cultúir agus Spóirt (EYCS) le beartais an Aontais Eorpaigh ar raon leathan ceisteanna.  Leosan áirítear múineadh agus leathadh teangacha, eolas faoi chultúr agus faoi stair an AE a fheabhsú, soghluaisteacht mic léinn agus múinteoirí a spreagadh, gairmoiliúint  le saoránaigh a imeascadh isteach i margadh an tsaothair, agus cruthaitheacht ealaíne agus liteartha a chothú. Oibríonn sí le beartais na mBallstát sa réimse sin a chomhlánú.  Ag brath ar mhíreanna an chláir, is iad Airí Oideachais, Cultúir, na hÓige, Cumarsáide nó Spóirt a ionadaíonn na Ballstáit.  Is í an Uachtaránacht rothlach (.i. Éire don chéad leath de 2013) a bhíonn sa chathaoir.    

Ar shuíomh gréasáin na Comhairle is féidir leat teacht ar fhaisnéis faoi gach cruinniú de chuid na Comhairle, lena n-áirítear an clár oibre, nóta cúlra, agus craoladh gréasáin ar gach seisiún oscailte. Déanfaimid beoshruthú ar phreasagallaimh ar ionad preasa an tsuímh ghréasáin seo, agus íomhánna agus físeáin faoin ócáid​​, agus preas-eisiúintí, a chur ar an leathanach seo.

Justus Lipsius

Cáipéisí

Teagmhálacha

Marcella Smyth, Urlabhraí Preasa -Coreper I

T:

M:

E:

eycs

Ghlac Airí Oideachais an AE conclúidí ar athmhachnamh ar an oideachas

14.02.2013, 18:05 GMT


Aire Oideachais agus Scileanna na hÉireann, Ruairí Quinn TD, a bhí ina chathaoirleach ar an gComhairle Airí Oideachais an AE sa Bhruiséil inniu. Mar fhreagra ar Theachtaireacht an Choimisiúin Eorpaigh ar 'Athmhachnamh ar an Oideachas', ghlac Airí Oideachais na hEorpa conclúidí ar "Athmhachnamh ar Oideachas: Infheistiú i scileanna do thorthaí socheacnamaíocha níos fearr" agus Suirbhé Fáis Bliantúil 2013. Thug an tAire chomh maith uasdátú ar idirbheartaíocht ar chlár comharba don Chlár Foghlama Fadsaoil.

Iarrann an teachtaireacht ón gCoimisiún atheagrú ar chórais oideachais agus oiliúna na hEorpa ionas gur féidir leo na scileanna cearta do shaol an lae inniu a chur ar fáil, go háirithe agus leibhéil arda dífhostaíochta óige ar fud an AE. Tugadh aghaidh freisin i gconclúidí na Comhairle ar Shuirbhé Fáis Bliantúil 2013, a sheolann an timthriall sé mhí de chomhordú beartais eacnamaíoch san AE, an "Seimeastar Eorpach". 

D'uasdátaigh an tAire Quinn a chomhghleacaithe Eorpacha ar dhul chun cinn na caibidlíochta ar chlár comharba ar an gClár il-billiún Foghlama Fadsaoil, mar chuid de Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2020.

Ní féidir tábhacht agus ábharthacht ghníomhaíocht an Aontais i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige, go háirithe i ndiantráth eacnamaíoch na huaire, a mheas faoina luach. 

Ciallaíonn an comhaontú ar an gClár seo sa Chomhairle agus i bParlaimint na hEorpa le linn Uachtaránacht na hÉireann gur féidir ullmhú le tús a chur leis in am trátha ionas go rachaidh an Clár i bhfeidhm, de réir an sceidil, an 1 Eanáir 2014.

Ag labhairt dó sa Bhruiséil inniu, dúirt an tAire Quinn:

"Céim shuntasach chun tosaigh is ea an comhaontú ar an gClár. Mar gheall ar an tóir agus an rath ar na cláir Foghlaim Fadsaoil, an Óige i mBun Gnímh agus cláir eile faoi láthair, ní féidir tábhacht agus ábharthacht ghníomhaíocht an Aontais i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige, go háirithe i ndiantráth eacnamaíoch na huaire, a mheas faoina luach."

Bhí an déantóir scannán cáiliúil agus Seansailéir na hOllscoile Oscailte, an Tiarna David Puttnam, agus leas-stiúrthóir Oideachais an ECFE, Andreas Schleicher, ina n-aoichainteoirí ag cruinniú an lae inniu le linn na díospóireachta ar "Oideachas agus Scileanna do Phoist, Cobhsaíocht agus Fás".

Ba é seo an chéad cheann de dhá chruinniú den Chomhairle Oideachais a bheidh ar siúl faoi Uachtaránacht na hÉireann - beidh an dara ceann i mBealtaine.

Tá roinnt tosaíochtaí reachtaíochta san oideachas aitheanta do thréimhse na hUachtaránachta:

• Rialachán lena mbuneofar "Erasmus do Chách"
• Treoir nua lena leasófar Treoir 2005/36 maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint
• Rialacháin maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD)
• Cinneadh ar Chlár Oibre Straitéiseach um Nuáil na hInstitiúide Eorpaí um Nuáil agus Teicneolaíocht (EIT) agus Rialachán lena leasófar Rialachán 2008 lenar bunaíodh an EIT


A CHRÍOCH SIN

 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Marcella Smyth, Urlabhraí Preasa -Coreper I

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›