Skip to main content

03.05.2013, 16:32 GMT

Preasagallamh na Cruinniú Neamhfhoirmiúil (Lá 2) COMPET 2

Tags:
COMPET

03.05.2013, 16:33 GMT

Preasagallamh na Cruinniú Neamhfhoirmiúil (Lá 2) COMPET 3

Tags:
COMPET

03.05.2013, 14:40 GMT

COMPET (Lá 2) Grianghraf Teaghlaigh 1

Tags:
COMPET

03.05.2013, 14:41 GMT

COMPET (Lá 2) Grianghraf Teaghlaigh 2

Tags:
COMPET

03.05.2013, 14:42 GMT

COMPET (Lá 2) Grianghraf Teaghlaigh 3

Tags:
COMPET

03.05.2013, 12:29 GMT

COMPET (Lá 2), Antonio Tajani & John Perry

Tags:
COMPET

03.05.2013, 12:31 GMT

20130503 COMPET (Lá 2), Comhchéime

Tags:
COMPET

03.05.2013, 12:35 GMT

COMPET (Lá 2), John Bruton & Antonio Tajani

Tags:
COMPET

03.05.2013, 12:36 GMT

COMPET (Day 2), John Bruton & Antonio Tajani, Agallamh eiri slí

Tags:
COMPET

03.05.2013, 12:38 GMT

COMPET (Day 2), John Bruton & Antonio Tajani, Agallamh eiri slí 2

Tags:
COMPET

03.05.2013, 10:25 GMT

COMPET (Lá 2), Teacht chuig 1

Tags:
COMPET

03.05.2013, 10:28 GMT

COMPET (Lá 2), Teacht chuig 2

Tags:
COMPET

03.05.2013, 10:29 GMT

COMPET (Lá 2), Teacht chuig 3

Tags:
COMPET

03.05.2013, 10:30 GMT

COMPET (Lá 2), Teacht chuig 4

Tags:
COMPET

02.05.2013, 18:32 GMT

20130502 Preasagallamh na Cruinniú Neamhfhoirmiúil COMPET 1

Tags:
COMPET

02.05.2013, 18:33 GMT

20130502 Preasagallamh na Cruinniú Neamhfhoirmiúil COMPET 2

Tags:
COMPET

02.05.2013, 14:27 GMT

20130502 Agallamh éirí slí, Cruinniú Neamhfhoirmiúil COMPET

Tags:
COMPET

02.05.2013, 14:28 GMT

20130502 Teacht chuig Cruinniú Neamhfhoirmiúil COMPET 1

Tags:
COMPET