Skip to main content
agri, cge, cgg, compet, ecofin, envi, epsco, eycs, jha, tte

Ar cuairt Bhaile Átha Cliath, fáiltíonn an Coimisiún Eorpach roimh fhócas Uachtaránacht na hÉireann ar chobhsaíocht, poist agus fás

10.01.2013, 12:17 GMT


Cuireadh tús inniu dáiríre le céad seachtain iomlán Uachtaránacht na hÉireann le cuairt ar Bhaile Átha Cliath ó Choláiste an Choimisiúin Eorpaigh chun tosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann ar an AE a phlé.

Thug Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, an tUasal José Manuel Barroso agus Coláiste na gCoimisinéirí cuairt ar Bhaile Átha Cliath inniu do chruinnithe leis an Taoiseach, an Tánaiste agus baill den Rialtas leis an gcomhoibriú le hUachtaránacht na hÉireann, ar a príomhthosaíochtaí a bhaineann le cobhsaíocht, poist agus fás a thabhairt don Eoraip, a phlé. 

Enda Kenny T.D., Taoiseach: Bhí cruinnithe den scoth againn leis an gCoimisiún inniu. D'aimsigh ​​muid méid ollmhór comhthuisceana dár gclár oibre le haghaidh cobhsaíochta, post agus fáis san Eoraip, agus tá an tUachtarán Barroso agus a fhoireann an-eolach ar scéal téarnaimh na hÉireann i gcomhthéacs an chláir oibre Eorpaigh don téarnamh. Táimid ag tnúth lenár gcomhpháirtíocht leo sna sé mhí atá romhainn.

Agus cruinniú iomlánach idir an Coimisiún agus an Rialtas á oscailt acu, thug an Taoiseach agus an Tánaiste cur síos ar phleananna Éirinn le dul i ngleic le nithe is ábhair imní do gach Eorpach, ina measc dífhostaíocht na n-óg, cobhsaíocht a chur chun cinn tríd an Aontas Baincéireachta, agus fás a thiomáint feasta tríd an Clár Oibre Digiteach. D’athdhearbhaigh Uachtaránacht na hÉireann a tiomantas oibriú i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus institiúidí eile,ina measc Parlaimint na hEorpa, chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna móra atá os comhair an Aontais Eorpaigh.

Ina dhiaidh sin, bhí cruinniú gearr idir an Taoiseach agus an tUachtarán Barroso. Bhuail Airí na hÉireann lena gcomhghleacaithe ón gCoimisiún chomh maith  i roinnt cruinnithe téamacha a phléigh réimsí beartais níos mionsonraithe agus chun cuntas a thabhairt ar phleananna Uachtaránacht na hÉireann chun a cuspóir, Cobhsaíocht, Fás agus Poist, i gCumraíochtaí uile na Comhairle.

Eamon Gilmore T.D. Tánaiste: Chabhraigh cruinniú an lae inniu le tógáil ar 18 mí d'ullmhúchán don Uachtaránacht i ndlúth-theagmháil leis an gCoimisiún. Mar chuid den chlár oibre leathan saincheisteanna a mbeimid ag obair le chéile orthu tá ceist phráinneach, ríthábhachtach dhífhostaíocht na n-óg - labhair muid faoi seo ar feadh i bhfad inniu. Táimid ag tnúth le Pacáiste Fostaíochta don Aos Óg an Choimisiúin a chur ar aghaidh, agus fáiltím roimh rún an Choimisiúin Pacáiste Infheistíochta Sóisialta a fhoilsiú go luath.

Ag labhairt dó ag preasagallamh leis an Taoiseach agus an Tánaiste, d'fháiltigh Uachtarán an Choimisiúin Barroso roimh chlár Uachtaránacht na hÉireann agus leaga sé béim ar thacaíocht an Choimisiúin agus é ag obair leis an Uachtaránacht chun  cobhsaíocht agus fás a thabhairt ar ais san AE.   

Tar éis a gcuid cruinnithe chuaigh an Taoiseach, an Tánaiste agus an tUachtarán Barroso chuig an Leas-Uachtarán Vivianne Reding agus an tAire Stáit um Ghnóthaí Eorpacha le Bliain Eorpach na Saoránach 2013 a oscailt le comhrá le 200 saoránach i Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath. Léigh preaseisiúint Bhliain Eorpach na  Saoránach.

Breis eolais: press@eu2013.eu

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›