Skip to main content
envi

Fáiltíonn Uachtaránacht na hÉireann roimh idirbheartaíochtaí idirnáisiúnta rathúla maidir le nochtadh do mhearcair

22.01.2013, 15:00 GMT


D'fháiltigh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an tUasal Phil Hogan TD inniu (21 Eanáir 2013) roimh chríoch rathúil idirbheartaíochtaí na Náisiún Aontaithe sa Ghinéiv ar chonradh nua domhanda, a bheidh ceangailteach ó thaobh dlí, maidir le cosaint shláinte an duine agus an chomhshaoil ó nochtadh do mhearcair.

Idirbheartaíocht na Náisiún Aontaithe a chríochnaigh go luath ar maidin an19 Eanáir, is ionann í agus toradh bhreis is ceithre bliana d'obair na Náisiúin Aontaithe, na rialtas náisiúnta agus na bpríomhpháirtithe leasmhara. Chruthaigh an babhta deiridh seo den idirbheartaíocht, inar ghlac breis is 140 tír páirt, conradh ina bhfuil cur chuige cuimsitheach ar an nguaiseacht a bhaineann le mearcair, trí fhéachaint lena úsáid trína sholáthair, a thrádáil, a úsáid agus a dhiúscairt ar fud na cruinne a laghdú agus a rialú. "Is éacht suntasach don chomhshaol domhanda é seo agus leagann sé an bunús do ghníomhú breise maidir le mearcair", a dúirt an tAire Hogan. 

Leag an tAire Hogan béim ar na contúirtí do shláinte an duine agus don chomhshaol ó  astuithe agus ó scaoileadh mearcair, a thaistealaíonn achair fhada óna bhfoinse, chomh maith le bithcharnadh taobh istigh d'éiceachórais. "Is fadhb dhomhanda í, a raibh gá le réiteach domhanda uirthi, agus tá áthas orm go raibh ról lárnach ag an Aontas Eorpach - tríd an gCoimisiún Eorpach agus na Ballstáit – in  idirbheartaíocht dheiridh an chonartha. Tá mé go háirithe bródúil as  ról an-éifeachtach Uachtaránacht na hÉireann le linn an tseisiúin ar feadh seachtaine. Cuirfidh an conradh atá aontaithe anois feabhas ar shaol na milliún ar fud an domhain, chomh maith lenár dtimpeallacht luachmhar a chosaint. Is fada an mearcair  aitheanta mar shubstaint chontúirteach, atá go háirithe guaiseach do dhaonraí leochaileacha cosúil le mná atá ag iompar clainne, leanaí agus pobail dhúchasacha a bhíonn ag brath ar fhoinsí éisc áitiúla ", a dúirt an tAire Hogan.

"Is éacht suntasach don chomhshaol domhanda é seo agus leagann an bunús do ghníomhú breise maidir le mearcair."

Uirlis dhinimiciúil is ea an conradh, a fhorálann do bhreis beart a mhionsaothrú le húsáid mearcair a laghdú agus a rialú feasta, agus tá roinnt forálacha suntasacha ann. Go sonrach, forálann sé do chosc ar bhunmhianadóireacht nua mearcair a thabhairt isteach, in am trátha, fara céimniú amach gníomhaíochtaí mianadóireachta atá ann cheana féin le himeacht ama. Forálann sé freisin do chur chuige céimnithe chun úsáid mearcair i dtáirgí agus i bpróisis áirithe a laghdú. Leis an dá bheart sin, i dteannta a chéile, táthar ag súil le laghdú suntasach ar idir sholáthar agus éileamh ar mhearcair feasta. Rialóidh an conradh nua astuithe agus scaoileadh mearcair ó áiseanna móra éagsúla tionscail freisin.

Mar aitheantas ar an tábhacht a bhaineann le tacú le tíortha atá i mbéal forbartha chun a n-oibleagáidí faoin gconradh a chomhlíonadh, tá forálacha maidir le tacaíocht airgeadais (go príomha tríd an Áis Chomhshaoil ​​Dhomhanda) agus cúnamh teicniúil, chomh maith le sásra  chun athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus ar chomhlíonadh sa chonradh. Ciallaíonn nádúr dinimiciúil an chonartha gur féidir bearta breise a chur leis amach anseo, bearta atá níos láidre fós chun soláthar agus úsáid mearcair a laghdú, chomh maith le bearta chun  astaíochtaí agus scaoileadh mearcair a rialú. 

Beidh an searmanas taidhleoireachta do shíniú oifigiúil an Chonartha Mearcair ar siúl sa tSeapáin i mí Dheireadh Fómhair 2013, in aice le Minamata, an baile ina raibh ceann de na cásanna truaillithe mearcair ba mheasa ar domhan i ndeireadh na 1950í. Chun cuimhneamh orthu siúd a d'fhulaing mar thoradh ar an eachtra truaillithe mearcair sin, tá an conradh le hainmniú mar 'Choinbhinsiún Minamata ar Mhearcair'.

A CHRÍOCH SIN

 

 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›