Skip to main content

A bhfuil cosaint sonraí an AE in ann a dhéanamh le haghaidh fáis

29.01.2013, 20:00 GMT


a scríobhann an Coimisinéir Viviane Reding agus Alan Shatter, TD, Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta

Bliain amháin ó shin, roimh an Lá Eorpach um Chosaint Sonraí 2012, mhol an Coimisiún Eorpach athchóiriú iomlán ar rialacha an AE um chosaint sonraí chun iad a dhéanamh oiriúnach don 21ú haois. Bliain tar éis na dtograí le haghaidh athchóirithe, is furasta a fheiceáil cad chuige gur gá rialacha soiléire, nua-aimseartha.

Tá  rialacha nua atá de dhíth a chosnóidh cearta na saoránach agus a éascóidh gnó sa ré dhigiteach. Tugann Conradh Liospóin bunús dlí le haghaidh coimircí neartaithe cosanta sonraí do shaoránaigh. Príomhchuspóir de chuid na dtograí don athchóiriú, dá bhrí sin, sin smacht an duine aonair ar a shonraí pearsanta a mhéadú, rud a neartaíonn muinín agus iontaoibh sa gheilleagar digiteach. Ní mór dúinn a chinntiú go mbíonn na caighdeáin um chosaint sonraí bonn ar aon le teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn agus le samhlacha nua gnó.

Tá cónaí orainn i ndomhan digiteach ina bhfuil luach eacnamaíoch ollmhór ag sonraí pearsanta. Is leor féachaint ar na figiúirí: i 1993 ní bhíodh ar an Idirlíon ach 1% den fhaisnéis faoi theileachumarsáid, faoi 2007, ba mhó é ná 97%. In 2011, bhí luach € 3.5 billiún ag an margadh Eorpach seirbhísí néalríomhaireachta do bhogearraí agus € 1.1 billiún do chrua-earraí. Thuar meastacháin do 2014 go méadódh an margadh go € 11 billiún. Fás as cuimse is ea é sin. Agus breis is billiún duine ar fud an domhain ceangailte le fóin chliste, is féidir  éagsúlacht mhéadaithe sonraí a nascadh anois le féiniúlachtaí indibhidiúla. Na léargais is féidir a fháil ó shonraí a nascadh a bhíodh deighilte, tá géarghá leo le haghaidh gnó agus nuála. 


Tá an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle faoi Uachtaránacht na hÉireann ar an AE ina gceannródaithe faoi láthair ar athchóiriú ar rialacha an AE um chosaint sonraí.

Ní mór don Eoraip buntáiste a bhaint as an saol nua ríomhaireachta seo ina gcomhroinntear faisnéis.  Is gá dúinn rialacha nach gcuireann pionós ar chuideachtaí as obair thrasteorann. Is gá creatl láidir reachtaíochta le saoránaigh a chosaint agus ag an am céanna deis a thabhairt do chuideachtaí tairbhiú ó mhargadh aonair digiteach na hEorpa, ina bhfuil 500 milliún custaiméir ionchasacha. Léiríonn roinnt meastachán go bhféadfadh OTI an AE méadú  4% breise faoi 2020 má ghlacann an AE na bearta is gá le margadh aonair nua-aimseartha digiteach a chruthú. 

Braitheann na samhlacha nua gnó sin ar shonraí pearsanta a bhailiú, a thuiscint agus a bhogadh.  Sin é an fáth go bhfuil an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle faoi Uachtaránacht na hÉireann ar an AE ina gceannródaithe faoi láthair ar athchóiriú ar rialacha an AE um chosaint sonraí, arb as 1995 iad – ré réamh-Idirlín. Is é ár gcuspóir cómhargadh an AE d'earraí agus do sheirbhísí a dhéanamh níos inrochtana do ghnólachtaí a phróiseálann sonraí agus iontaoibh agus muinín na dtomhaltóirí a úsáideann a gcuid seirbhísí a fheabhsú.

Trí rud le cabhrú le lucht gnó a bheith nuálach, agus cur le fás, a dhéanfaidh an t-athchóiriú um chosaint sonraí atá molta ag an AE : 

Ar dtús, déanfaidh sé costais a laghdú agus deimhneacht dhlíthiúil a mhéadú, trí shraith aonfhoirmeach aonair rialacha do 27 dtír an Aontais Eorpaigh a chur in áit na héagsúlachta dlíthe atá ann faoi láthair. Táimid ag gearradh an rómhaorlathais trí ionad ilfhreastail a thabhairt isteach do ghnólachtaí chun déileáil le rialtóirí. Feasta, ní bheidh ar chuideachtaí  déileáil ach leis na húdaráis cosanta sonraí sa tír AE ina bhfuil siad bunaithe: idirghabhálaí amháin, ní 27 acu!

Ar an dara dul síos, níor chóir dúinn dearmad a dhéanamh go mbíonn costas ollmhór le  sáruithe ar rialacha cosanta sonraí.  Má smaoiníonn cuideachtaí chun tosaigh ar an ngá atá le coimircí cosanta sonraí, laghdófar an priacal. Má chinntítear go gcuirtear  custaiméirí ar an eolas go tapa nuair a dhéantar bradaíl ar a gcuid sonraí, cruthófar iontaoibh. Is mó líon na ndaoine a dhéanfaidh gnó ar líne: rud maith don fhás agus rud maith do phoist. Níl ansin ach siosmaid.

Sa tríú háit, tabharfaidh na rialacha nua soiléireacht le haghaidh aistrithe sonraí idirnáisiúnta. Is féidir sonraí pearsanta a bhailiú i mBeirlín agus a phróiseáil in Bangalore. Feabhsóidh  rialacha nua an AE um chosaint sonraí an córas reatha Rialacha Corparáideacha Ceangailteacha trí ualach na gcineálacha sin malartuithe a laghdú agus iad a dhéanamh níos sábháilte.

Phleigh Airí Dlí agus Cirt agus baill de Pharlaimint na hEorpa na hathchóirithe sin i mBaile Átha Cliath coicís ó shin. Léiríodh tacaíocht láidir dóibh, rud a chuir luas leis an iarracht comhaontú a fháil faoin athchóiriú tábhachtach seo roimh dheireadh na bliana seo. Tá an teachtaireacht soiléir: dlí aonfhoirmeach nua-aimseartha cosanta sonraí don Aontas Eorpach, sin é go díreach an rud atá uainn le muinín a chinntiú agus fás sa mhargadh aonair digiteach a ghiniúint.

Tá Viviane Reding ina Leas-Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach,  agus í i gceannas ar an gCeartas.  Is é Alan Shatter Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta  na hÉireann. In The Hill a foilsíodh an t-alt seo ar dtús. Foilsíodh freisin é sa Bheilg, sa Chipir, sa  Danmhairg, sa Fhrainc,.san Fhionlainn, in Éirinn, sa Laitvia, sa Liotuáin, sa Phortaingéil, sa Spáinn, sa Rómáin, sa tSlóivéin agus sa tSualainn.

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›