Skip to main content
cge

Fórsaí Cosanta Éireannacha le himscaradh go Mailí mar chuid de chomhfhoireann oiliúna coisithe le Fórsaí Armtha na RA

13.02.2013, 20:49 GMT


D'fhógair an tAire Cosanta, Alan Shatter TD, inniu go bhfuil beartaithe aige cead an Rialtais a lorg do rannpháirtíocht na bhFórsaí Cosanta i Misean Oiliúna pleanáilte an AE i Mailí (EUTM Mailí) mar chuid de mheitheal oiliúna i gcomhar le fórsaí armtha na Ríochta Aontaithe.

Beidh an misean AE chuig Mailí freagrach as le traenáil mhíleata agus comhairle a thabhairt d'Fhórsaí Armtha Mhailí chun feabhas a chur ar a gcumas le slándáil a choimeád i Mailí agus údarás Rialtas Mhailí agus iomláine chríochach an Stát Mhailí a thabhairt ar ais.

Beidh thart ar 200 pearsanra traenála míleata á n-imscaradh mar chuid de mhisean oiliúna an AE i Mailí


Dúirt an tAire:
"Chomh maith le traenáil chaighdeánach coisithe, cuirfear oiliúint ar fáil freisin sa dlí daonchairdiúil idirnáisiúnta, cosaint na sibhialtach agus cearta an duine."

Foráiltear i Rún 2071 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe do mhisean oiliúna an AE i Mailí. 

Tá pleanáil don oibríocht ar siúl ag leibhéal an AE le roinnt seachtainí anuas agus tá Éire  i mbun plé le comhpháirtithe AE faoi rannchuidiú féideartha ó na Fórsaí Cosanta sa mhisean.

"Táim féin agus mo chomhghleacaí, an Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Eamon Gilmore TD, tar éis an cheist seo a leanúint go han-dlúth agus thacaigh muid go láidir leis an misean AE chuig Mailí ón tús," a dúirt an tAire.

"Tá áthas orm a rá, i ndiaidh mo chruinnithe leis an Uas Andrew Murrison MP, Aire na Straitéise Slándála Idirnáisiúnta ag Aireacht Cosanta na Ríochta Aontaithe, agus faoi réir chead foirmiúil an Rialtais, go gcuirfidh an Ríocht Aontaithe agus Éire Foireann Oiliúna  Coisithe chomhpháirteach ar fáil don Mhisean Oiliúna AE i Mailí atá beartaithe. Beidh ár rannchuidiú don mhisean cosúil lenar chuireamar ar fáil EUTM na Somáile, mar a gcuirimid foireann oiliúna chomhpháirteach ar fáil fara Málta. "


Is céim stairiúil í sin agus tugann sí léiriú inláimhsithe den chaidreamh an-dearfach agus den mheas frithpháirteach atá ann anois idir ár dhá dtír. 


San iomlán, imscarfar thart ar 200 pearsanra traenála míleata mar chuid de mhisean oiliúna an AE i Mailí. Cuirfear ceithre fhoireann Oiliúna Coisithe, ina mbeidh fiche ceathair (24) oiliúnóir míleata an ceann, ar fáil sa mhisean.  Cuirfidh an Fhrainc dhá cheann de na foirne oiliúna ar fáil. Cuirfidh roinnt tíortha Nordacha foireann ar fáil agus anois cuirfidh an Ríocht Aontaithe agus Éire foireann ar fáil freisin. Tá Éire ag súil le seisear nó ochtar ball de na Fórsaí Cosanta a chur sa Mhisean. Táthar ag súil go mbeidh thart ar 500 pearsanra míleata san iomlán sa mhisean, ina measc díorma cosanta an fhórsa. Meastar go mbeidh an misean oiliúna imscartha go hiomlán faoi lár an Mhárta agus an oiliúint ag tosú ag tús Aibreáin. Ní bheidh an misean oiliúna páirteach in oibríochtaí Fhórsaí Mhailí. 


Cé go bhfuil fórsaí na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe ag obair le chéile in ionaid  agus in oibríochtaí éagsúla le blianta fada, ina measc oibríochtaí Hata Gorm na NA,  oibríochtaí arna dtreorú ag an AE agus ag ECAT sna Balcáin agus san Afganastáin, seo an chéad uair gur imscaradh meitheal chomhpháirteach na Ríochta Aontaithe  / na hÉireann ar oibríocht den sórt sin.


Dúirt an tAire:

"Creidim gur céim eile i normalú na gcaidreamh idir ár dhá dtír meitheal chomhpháirteach ón Ríocht Aontaithe / ó Éirinn . Sa chiall sin is céim stairiúil í agus tugann sí léiriú inláimhsithe den chaidreamh an-dearfach agus den mheas frithpháirteach atá ann anois idir ár dtíortha. Is suntasach inár gcomhthéacs stairiúil an fhíric gur chuig oibríocht síochánaíochta faoi Shainordú na Náisiún Aontaithe, arna fhormheas d'aontoil ag an Aontas Eorpach, atá an chéad imscaradh comhpháirteach ag dul agus léiríonn sé ár gcomhthiomantas don tsíocháin agus don tslándáil idirnáisiúnta faoi choimirce na Náisiún Aontaithe."

A CHRÍOCH SIN


Nóta Cúlra:
Tá faoi EUTM Mailí misean traenála míleata a reáchtáil chun comhairle agus oiliúint (i nDeisceart na Mailí) a chur ar Fhórsaí Armtha Mhailí faoi rialú údaráis pholaitiúla dhlisteanacha, d'fhonn rannchuidiú chun a gcumas míleata a thabhairt ar ais, ionas go mbeidh ar a gcumas páirt a ghlacadh in oibríochtaí chun iomláine chríochach Mhailí a thabhairt ar ais. Ní bheidh ról comhraic aon cheann de na pearsanra i bhFoireann Oiliúna na hÉireann/na Ríochta Aontaithe. 
Beidh foireann oiliúna na Ríochta Aontaithe/na hÉireann á baint as codanna éagsúla de na Fórsaí Cosanta in Éirinn agus as an gCéad Chathlán, Reisimint Ríoga na hÉireann d’Fhórsaí Armtha na Ríochta Aontaithe, atá bunaithe i Tern Hill i Shropshire. Bhí seirbhís fhairsing ag an Reisimint i ról oiliúna agus tacaíochta i Siarra Leon agus in oiliúint Arm Náisiúnta na hAfganastáine, is pearsanra míleata arna dtarraingt ón dá chuid d’oileán na hÉireann fara  pearsanra le naisc Éireannach sa Ríocht Aontaithe is mó atá sa Reisimint.

Imeachtaí Gaolmhara

12.02.2013 - 13.02.2013

Comhairle Cosanta Neamhfhoirmiúil

cge

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Aine Fitzpatrick, Oifigeach preasa

T:

M:

E:

picture of Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

T:

M:

E:

picture of Gerald Angley, Stiúrthóir Polasaí Cumarsáide

Gerald Angley, Stiúrthóir Polasaí Cumarsáide

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›