Skip to main content
compet

Cabhraíonn Uachtaránacht le nuáil Eorpach a mhéadú leis an gComhaontú um Chúirt Aontaithe Paitinní a shíniú

19.02.2013, 11:09 GMT


Shínigh 24 Ballstát an Comhaontú um Chúirt Aontaithe Paitinní sa Bhruiséil inniu. Tá sé ar cheann de na céimeanna ríthábhachtacha deiridh le hionad ilfhreastail a thabhairt do ghnólachtaí nuálacha Eorpacha le paitinní a chlárú agus a chosaint laistigh den AE, rud a d'fhéadfadh € 150-290m sa bhliain a choigilt do lucht gnó na hEorpa.

Ag searmanas speisialta síniúcháin inniu sa Bhruiséil, threisigh Aire Post, Fiontair agus Nuála na hÉireann, Richard Bruton TD, chomh maith le hAirí ó 23 Ballstát eile, nuálaithe na hEorpa go suntasach nuair a shínigh siad Comhaontú um Chúirt Aontaithe Paitinní.

An tAire Bruton: Tá sé ina chloch mhíle thábhachtach i bhforbairt leanúnach an Mhargaidh Aonair - tosaíocht d'Uachtaránacht na hÉireann. Go deimhin, tosaíocht mhór do Ghníomh an Mhargaidh Aonair  ab ea córas dlíthíochta aontaithe paitinní a bhaint amach.

Cuid de phacáiste beart is ea an comhaontú, a chuirfidh ionad ilfhreastail ar fáil d'fhiontair nuálacha lena gcuid paitinní a chlárú agus a chosaint san Aontas Eorpach. De réir mheastacháin an Choimisiúin Eorpaigh, d'fhéadfadh sé € 150-290m sa bhliain a choigilt do ghnóthais a bhaineann úsáid as an gcóras paitinní san Eoraip.

Dúirt an tAire Richard Bruton: "Nóiméad stairiúil is ea síniú na Cúirte Aontaithe um Phaitinní mar réitíonn sé an bealach do chur i bhfeidhm an phacáiste paitinní, a thabharfaidh rochtain níos fearr ar chosaint paitinne d'fhiontair ar an leibhéal Eorpach, agus a dhéanfaidh forfheidhmiú paitinní níos inacmhainne.
Tá sé ina chloch mhíle thábhachtach i bhforbairt leanúnach an Mhargaidh Aonair - tosaíocht d'Uachtaránacht na hÉireann. Go deimhin, tosaíocht mhór do Ghníomh an Mhargaidh Aonair  ab ea córas dlíthíochta aontaithe paitinní a bhaint amach. "

Dúirt sé, "Nuair a bheidh an pacáiste paitinní  i bhfeidhm go hiomlán, beidh fiontair Eorpacha, ar bhonn iarratais amháin, in ann paitinn a fháil a bhfuil éifeacht leis i bhformhór na mBallstát san AE agus go mbeidh rochtain acu ar chóras dlíthíochta coiteann chun aon chaingne faoi shárú nó faoi chur ó bhail paitinne a phróiseáil."

Bhí an tAire Bruton freisin ina chathaoirleach ar chruinniú na Comhairle Iomaíochais d'airí Tionscal agus Airí an Mhargaidh Inmheánaigh san AE inniu. Den chéad uair sa Chomhairle, phléigh na hAirí tuarascáil ar chomhtháthú an Mhargaidh Aonair. Is ionann sin agus méadú suntasach ar ról na Comhairle Iomaíochais i bhfaireachán agus le comhairle a thabhairt sa réimse tábhachtach sin. Rinne na hAirí athbhreithniú chomh maith ar an dul chun cinn ar chur i bhfeidhm reachtaíocht an Mhargaidh Aonair agus i dtiomáint na mbeart nua a chuirfidh le fás.  

Le linn na Comhairle, phléigh na hAirí freisin roinnt ceisteanna tábhachtacha, ina measc "Plean Gníomhaíochta Fiontraíochta 2020" an Choimisiúin Eorpaigh, na tograí um Chúnamh Stáit a Nuachóiriú agus an Suirbhé Fáis Bliantúil do 2013. Saincheisteanna tábhachtacha eile a pléadh, sin Cód Custaim an Aontais agus na dúshláin atá roimh thionscal cruach na hEorpa.

Dúirt an tAire Richard Bruton: "Tosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann, sin cobhsaíocht, poist agus fás. Na réimsí a phléigh an Chomhairle Iomaíochais anseo inniu, ina measc an Margadh Aonair agus fiontraíocht, beidh tionchar mór acu ar an gclár oibre sin. "

"I gcomhthéacs na bpléití sin, cuirim fáilte chroíúil roimh thorthaí thuarascáil nua an Choimisiúin Eorpaigh, Scórchlár don Mhargadh Inmheánach. Taispeánann sé gur ardaigh líon na Ballstáit a thrasuíonn 99% de Threoracha nua an Mhargaidh Inmheánaigh ó 16 go 23, rud a léiríonn go bhfuil na Ballstáit ag tabhairt aird níos mó ar thrasuíomh tráthúil na n-ionstraimí tábhachtacha sin. "

"Phléigh muid an Suirbhé Fáis Bliantúil do 2013 chomh maith agus na ceisteanna maidir lena chinntiú go gcuirfidh na Ballstáit a mbeartais bhuiséadacha agus eacnamaíocha ar chomhréim leis an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis agus leis an straitéis Eoraip 2020. Tá sé tábhachtach go bhfuil an chomhthuiscint seo faoi na tosaíochtaí gníomhaíochta ar an leibhéal náisiúnta agus AE chun cabhrú le fás inbhuanaithe agus le cruthú post. "

Imeachtaí Gaolmhara

19.02.2013 - 19.02.2013

Comhairle Iomaíochais (COMPET)

compet

18.02.2013 - 18.02.2013

Comhairle Iomaíochais (COMPET)

compet

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›