Skip to main content
eycs

Imeacht oideachais Uachtaránacht an AE le dul i ngleic le ceisteanna leispiacha, aeracha, déghnéasacha agus trasinscneacha (LADT), den chéad uair

20.02.2013, 14:55 GMT


D'oscail an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, TD comhdháil ar bhulaíocht hómafóbach agus trasfóbach, i gcomhar le hUachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE inniu (Dé Céadaoin 20 Feabhra). Arna tionól ag réigiún Eorpach an Chumainn Idirnáisiúnta do Leispiaigh, Daoine Aeracha, Déghnéasaigh, Trasghnéasaigh agus Idirghnéasaigh (ILGA-Europe), tá ceist na bulaíochta hómafóbaí agus trasfóbaí i scoileanna ar fud an AE á scrúdú aici.

Is í an chéad uair d'ócáid ​​oideachais atá dírithe ar lucht déanta beartas, agus atá ar siúl i gcomhar le tUachtaránacht an AE, dul i ngleic go gníomhach le ceisteanna leispiacha, aeracha, déghnéasacha agus trasinscneacha.
 
Tá cruthú scoileanna níos sábháilte agus níos cuimsithí le haghaidh óige LADT ina thosaíocht atá ag éirí níos tábhachtaí ar fud na hEorpa. Tá sé freisin ina phríomhthosaíocht ag an Rialtas agus is cuid lárnach é den Phlean Gníomhaíochta ar Bhulaíocht a sheol an tAire Quinn an mhí seo caite.

Tháinig múinteoirí agus ionadaithe ó UNESCO, Comhairle na hEorpa, Ard-Stiúrthóireacht Oideachais agus Cultúir an Choimisiúin Eorpaigh, ENRanna agus  ceardchumainn le chéile le plé a dhéanamh ar ról lucht déanta beartas, ENRanna, cigirí agus múinteoirí chun bulaíocht hómafóbach agus trasfóbach a chomhrac.

An tAire Quinn - Is léir gur féidir le hoideachas ról lárnach a imirt le tacú leis na scoláirí sin, agus dul i ngleic leis na claonta ceilte a bhíonn mar chúis le bulaíocht hómafóbach agus thrasfóbach.

Is iomaí suíomh oideachais a dtarlaíonn a leithéid de bhulaíocht iontu. Í sin is cúis le mic léinn LADT a éirí coimhthithe ó thacaí, a mhothú scoite, tearcghnóthú san oideachas, an scoil a fhágáil róluath, nó drochshláinte mheabhrach a fhulaingt.
 
Ag labhairt dó ag an ócáid ​​i mBaile Átha Cliath, dúirt an tAire Quinn, "Ar an drochuair, is féidir go bhfulaingíonn foghlaimeoirí LGBT scoiteacht, eagla, imeallú agus easpa glactha óna bpiaraí agus ó dhaoine eile de dheasca a gcuid collaíochta, nó a gcollaíochta mar a fheictear do dhaoine eile í.

"Is léir gur féidir le hoideachas ról lárnach a imirt le tacú leis na scoláirí sin, agus dul i ngleic leis na claonta ceilte a bhíonn mar chúis le bulaíocht hómafóbach agus thrasfóbach. An Plean Gníomhaíochta ar Bhulaíocht a sheol mé le déanaí, tugann sé aghaidh go sonrach ar na ceisteanna sin agus tá roinnt tograí nithiúla ann le dul i ngleic leo."

Ar na bearta sin áirítear tacaíocht na Roinne Oideachais agus Scileanna don tSeachtain Feasachta in aghaidh bulaíochta hómafóbaí Seas Suas!, arna eagrú ag Seirbhísí don Óige BeLonG. Tá oiliúint agus acmhainní le dul i ngleic le bulaíocht hómafóbach á bhforbairt do Bhoird Bhainistíochta Scoileanna agus do thuismitheoirí, chomh maith le treoirlínte do lucht déanta beartas agus do ghníomhaireachtaí atá ag obair in earnáil na scoileanna.

 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

picture of Deirdre Grant, Stiúrthóir Cumarsáide,
(Oideachas)

Deirdre Grant, Stiúrthóir Cumarsáide, (Oideachas)

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›