Skip to main content
tte

Comhairle Fuinnimh sa Bhruiséil le Margadh Inmheánach Fuinnimh a phlé

21.02.2013, 16:07 GMT


Beidh Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha na hÉireann, Pat Rabbitte TD, ina chathaoirleach ar chruinniú aonlae den Chomhairle TTE (Fuinneamh) sa Bhruiséil amárach. Lena linn pléifidh Airí Fuinnimh an AE raon ceisteanna, ina measc an Margadh Inmheánach san Fhuinneamh, foinsí fuinnimh in-athnuaite agus an Seimeastar Eorpach.

Ag labhairt dó inniu faoi thábhacht an chruinnithe, dúirt an tAire Rabbitte:

"Tosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann, sin cobhsaíocht, poist agus fás. Na réimsí a bheidh á bplé ag an gComhairle Fuinnimh, ina measc an margadh inmheánach fuinnimh agus an cur chuige is fearr a aimsiú le spriocanna in-athnuaite a shroicheadh, beidh tionchar mór acu ar an gclár oibre sin. "

Seo iad príomh-mhíreanna an chláir oibre:  Teachtaireacht an Choimisiúin "Margadh Inmheánach an Fhuinnimh a chur ag obair", a bhaineann leis an spriocdháta 2014 do chríochnú an Mhargaidh Inmheánaigh Fuinnimh; togra reachtach an 'ILUC' lena leasaítear na Treoracha maidir le cur chun cinn úsáid an fhuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite agus maidir le cáilíocht breosla, agus plé ar chríochnú chion na Comhairle Fuinnimh d'fheidhmiú an tseimeastair Eorpaigh.
  
Sa chruinniú freisin beidh uasdátú ar thoradh na caibidlíochta le Parlaimint na hEorpa faoin togra le haghaidh rialacháin ar shábháilteacht shirtheoireacht ola agus gáis easchósta, taiscéalaíocht agus gníomhaíochtaí táirgthe.

Beidh an tAire Rabbitte ina chathaoirleach ar phlé treoshuímh ar thogra reachtach an 'ILUC'. Is é is aidhm don togra díriú ar dhéileáil leis an tsaincheist chasta, tionchar an athraithe ar úsáid indíreach talún (ILUC) ar astuithe gáis cheaptha teasa ó bhithbhreoslaí. Beart is ea ILUC beart a úsáidtear san Aontas Eorpach chun spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach. Tabharfaidh an plé deis le tuairimí na mBallstát go léir a fháil faoin tslí is féidir dul i ngleic le cúrsaí comhroinnte comhshaoil ​​i ndáil le hathrú ar úsáid indíreach talún i gcomhthéacs fuinnimh an AE agus an bheartais um athrú aeráide. Beidh na ceisteanna céanna á gcur ar an gComhairle Comhshaoil ​​i mí Mhárta agus ar leithligh ar an gCoimisiún.  

Pléifidh an Chomhairle chomh maith an beartas maidir leis an Teachtaireacht faoi Mhargadh Inmheánach an Fhuinnimh. Díreoidh an plé ar thosaíochtaí na mBallstát chun an margadh inmheánaigh fuinnimh a thabhairt chun críche go rathúil agus ar bhealaí a aithint chun cur leis an ról atá ag tomhaltóirí i margadh fuinnimh an AE. Tá sé beartaithe cur leis an dul chun cinn a dhéanfar ag plé an lae amárach mar eolas do Chomhairle Eorpach an 22 Bealtaine, a dhíreoidh, go páirteach, ar cheisteanna fuinnimh, agus níos déanaí ag Comhairle an Fhuinnimh i Meitheamh i Lucsamburg. Ag cruinniú mhí an Mheithimh déanfaidh na hAirí a mheas an nglacfar sraith conclúidí atá dírithe ar bhaint amach an mhargaidh inmheánaigh fuinnimh.
  
A CHRÍOCH SIN 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Oifig Preasa, An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›