Skip to main content
tte

Margadh Inmheánach Fuinnimh ina eochair-phlé ag Comhairle Fuinnimh sa Bhruiséil

22.02.2013, 15:05 GMT


Phléigh Airí Fuinnimh an AE dhá eochair-pháipéar fuinnimh ag Comhairle TTE (Fuinneamh) an lae inniu sa Bhruiséil: an Teachtaireacht ar an Margadh Inmheánach san Fhuinneamh agus togra reachtach an 'ILUC' lena leasaítear na Treoracha ar úsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn agus ar cháilíocht breosla.

D'eagraigh an Chomhairle plé beartais faoin Teachtaireacht ar Mhargadh Inmheánach an Fhuinnimh ar bhonn na gceisteanna a chuirfidh Uachtaránacht na hÉireann ar na Ballstáit roimh an gcruinniú. Leagadh béim ar dhá phríomhcheist: cur i gcrích an mhargaidh inmheánaigh fuinnimh, agus tomhaltóirí. Cuirfidh an  Uachtaránacht achoimre ar an bplé ar aghaidh anois chuig Uachtarán na Comhairle Eorpaí, mar chuid d'ullmhúchán na Comhairle Eorpaí a bheidh ar siúl an 22 Bealtaine, agus a dhíreoidh ar chúrsaí fuinnimh.

Tá sé i gceist freisin go n-úsáidfear an t-ionchur ó phlé an lae inniu in ullmhú na ndréacht-chonclúidí Comhairle don dara Comhairle Fuinnimh faoi Uachtaránacht na hÉireann, a bheidh ar siúl i Lucsamburg an 7 Meitheamh.

An tAire Rabbitte – "Tá 500 milliún saoránach an AE, ar tomhaltóirí (agus i roinnt cásanna, táirgeoirí) fuinnimh iad, ag croílár ár n-iarrachta leis an Margadh Inmheánach san Fhuinneamh a chríochnú."


Ag labhairt dó sa Bhruiséil inniu, dúirt Aire Fuinnimh na hÉireann, Pat Rabbitte, a bhí ina chathaoirleach ar chruinniú na Comhairle:

"Críochnú an Mhargaidh Inmheánaigh san Fhuinneamh, sprioc a leag an Chomhairle Eorpach síos i mí Feabhra 2011, sin an cuspóir is práinní linn. Thug toradh phlé an lae inniu spreagadh breise dár n-iarrachtaí chun tairbhe fíor, buan a bhaint amach dár saoránaigh mar thomhaltóirí fuinnimh. Tá 500 milliún saoránach an AE, ar tomhaltóirí (agus i roinnt cásanna, táirgeoirí) fuinnimh iad, ag croílár ár n-iarrachta leis an Margadh Inmheánach san Fhuinneamh a chríochnú. Tá práinn lena chinntiú go dtuigfidh siad buntáistí iomlána an Mhargaidh Inmheánaigh san Fhuinneamh, agus go imreoidh siad ról níos gníomhaí agus bheith ina bhfórsa tiomána sa mhargadh, chun an cuspóir sin a bhaint amach. Cuirim fáilte roimh an bplé thar a bheith dearfach a bhí againn inniu agus creidim gur féidir linn tógáil ar an dul chun cinn le conclúidí a aontú ag Comhairle an Mheithimh a dhúblóidh ár n-iarrachtaí chun an margadh inmheánach fuinnimh a chur i gcrích. "

Tíonóladh plé treoshuímh freisin ar an togra ILUC le haghaidh Treorach lena leasófaí  na Treoracha atá ann faoi láthair le húsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn agus maidir le cáilíocht breosla. Dhá cheist a chuir an Uachtaránacht, ceann bunaithe ar  láidreachtaí agus dúshláin atá sa togra a aithint; an ceann eile le deis a thabhairt chun féachaint ar an togra ó pheirspictíochtaí an fhuinnmh agus an bheartais faoin athrú aeráide araon, agus é a shocrú i gcomhthéacs leathan na gcuspóirí um beartas fuinnimh lena n-áirítear spriocanna 2020 do fhoinsí in-athnuaite, iomaíochas, agus slándáil an tsoláthair. Déanfaidh an Chomhairle Comhshaoil plé treoshuímh ar an gcomhad seo ar bhonn na gceisteanna céanna an 21 Márta.

Dúirt an tAire Rabbitte chomh maith:

"Cuirim fáilte roimh thoradh an lae inniu ar phlé ar thogra an Choimisiúin chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna an athraithe indírigh ar úsáid talún a bhaineann le táirgeadh bithbhreoslaí áirithe. Nochtadh réimse leathan thuairimí agus seasamh le linn na díospóireachta, a thugh aghaidh ar cheisteanna a bhaineann le fiontraíocht, fuinneamh agus athrú aeráide. Mar sin féin, bhí comhaontú leathan i measc na nAirí gur gá dul i ngleic le tionchair fhéideartha dhiúltacha an athraithe indírigh ar úsáid talún. Léiríonn an plé castacht an togra ach freisin a taispeánann sé gur comhdhearcadh atá ann ar an ngá dul i ngleic go leordhóthanach le hábhar imní comhshaoil. D'aibhsigh na hAirí Fuinnimh inniu na saincheisteanna is gá a réiteach agus beidh ár gcuid díospóireachtaí mar threoir le linn an phlé amach anseo ar an Treoir atá beartaithe."

A CHRÍOCH SIN  

Nóta Cúlra

ILUC
Is é is aidhm don togra reachtach ILUC díriú ar dhéileáil leis an tsaincheist chasta, tionchar an athraithe ar úsáid indíreach talún (ILUC) ar astuithe gáis cheaptha teasa ó bhithbhreoslaí. Beart is ea ILUC beart a úsáidtear san Aontas Eorpach chun spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach.

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Oifig Preasa, An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›