Skip to main content
epsco

Comhairle Fostaíochta agus Gnóthaí Sóisialta an AE le díriú ar Ráthaíocht Óige agus Fostaíocht

27.02.2013, 15:00 GMT


Déardaoin 28 Feabhra beidh cruinniú Chomhairle EPSCO an AE (Airí Gnóthaí Sóisialta agus Fostaíochta an AE ) faoi chomh-chathaoirleacht an Aire Coimirce Sóisialta, Joan Burton TD agus an Aire Post, Fiontar agus Nuála, Richard Bruton TD. Díreoidh plé na Comhairle ar an Ráthaíocht Óige an AE agus ar fhostaíocht. Roimh thús an chruinniú EPSCO beidh an bheirt Aire mar óstaigh ar chruinniú neamhfhoirmiúil bricfeasta le hUachtarán na Comhairle Eorpaí, Herman Van Rompuy, chun plé a dhéanamh ar bhealaí níos fearr le beartais eacnamaíocha agus fioscacha a chomhordú mar aon le feabhas a chur ar ghné shóisialta an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta.

Beidh príomhfhócas sheisiún na maidne, faoi chathaoirleacht an Aire Joan Burton, ar Ráthaíocht Óige an AE.

Sa tráthnóna, beidh an tAire Richard Bruton  ina chathaoirleach ar phlé beartais Airí Fostaíochta an AE ar Shuirbhé Fáis Bliantúil agus Tuarascáil Comhchoiste Fostaíochta  an Choimisiúin i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh.

An tAire Burton - Má chuirtear i bhfeidhm go rathúil é, beidh ráthaíocht óige ag cuidiú le trí cinn as cúig sprioc Eoraip 2020: méadú ar an ráta fostaíochta, líon na  luathfhágálaithe scoile a laghdú, agus daoine a ardú as an mbochtaineacht agus eisiamh sóisialta.

Ag labhairt faoin gcruinniú dúirt an tAire Joan Burton:

"Is é mo phríomhthosaíocht don chruinniú seo comhaontú polaitiúil a fháil ar Ráthaíocht Óige an AE.

"Is é cuspóir foriomlán na scéimeanna ráthaíochta seans níos fearr dá dtodhchaí a chur ar fáil d’aos óg na hEorpa trína chinntiú go mbeidh siad go daingean ar ancaire sa mhargadh saothair. Má chuirtear i bhfeidhm go rathúil é, beidh ráthaíocht óige ag cuidiú le trí cinn as cúig sprioc Eoraip 2020: méadú ar an ráta fostaíochta, líon na  luathfhágálaithe scoile a laghdú, agus daoine a ardú as an mbochtaineacht agus eisiamh sóisialta.

"Táimid go léir ar an eolas go bhfuil an staid eacnamaíoch agus buiséadach deacair in a lán Ballstát. Mar sin féin, sa chomhthéacs reatha, tá sé tábhachtach gur cheart don Chomhairle EPSCO teachtaireacht dhearfach polaitiúil a thabhairt: ní mór dúinn a thaispeáint do dhaoine óga go bhfuil tiomantas polaitiúil Eorpach ann le feabhas a chur a dtodhchaí trí chosáin chuig an bhfostaíocht a chur ar fáil. "

Dúirt an tAire Richard Bruton:

"Beidh an cruinniú bricfeasta Déardaoin idir an tUachtarán Van Rompuy agus Airí Fostaíochta agus Gnóthaí Sóisialta an AE ina chéad chéim thábhachtach i bhfrámú na díospóireachta ar fheabhas a chur ar an ghné shóisialta den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta. Ní mór d’aontas airgeadra díriú ar fhás eacnamaíoch agus cruthú post ach freisin ar bhearta comhtháthú sóisialta a chur chun cinn."

An tAire Bruton - Ní mór d’aontas airgeadra díriú ar fhás eacnamaíoch agus cruthú post ach freisin ar bhearta comhtháthú sóisialta a chur chun cinn.

Lean an tAire:

"Tá mé ag súil le díospóireacht bhríomhar ag an gComhairle Fostaíochta ar an Suirbhé Fáis Bliantúil agus Tuarascáil an Chomhchoiste Fostaíochta. Tá ról tábhachtach le himirt ag an gComhairle i leagan amach na dtosaíochtaí gníomhaíochta i bhfostaíocht agus cúrsaí sóisialta a chuirfidh an Uachtaránacht i láthair ag Comhairle Eorpach an Earraigh an 14-15 márta.

"Cé gur gá an fócas ar chobhsaíocht, beidh muid freisin ag plé na gceanglas maidir le bearta chun fás eacnamaíoch agus cruthú post a chothú."

Thagair an tAire Bruton freisin d'fhoilsiú na tuarascála  QNHS  don 4ú ráithe ar maidin, a léirigh, den chéad uair ó 2008, gur tháinig méadú ar fhostaíocht sa gheilleagar.

Dúirt an tAire:
"Taithí na hÉireann san athrú ó mhúnla neamh-inbhuanaithe eacnamaíoch bunaithe ar fhás ó fhiachais, go ceann amháin atá bunaithe ar nuáil, onnmhairí agus fiontraíocht, tá sí thar a bheith ábhartha do na dúshlán atá os comhair na hEorpa. Tríd an bPlean Gníomhaíochta do Phoist agus Bealaí chuig an Obair tá an Rialtas ag tiomáint na n-athruithe is gá inár ngeilleagar agus inár lucht saothair le geilleagar níos inbhuanaithe, a bheidh saibir i bpoist a chruthú. Bíodh go bhfáiltím roimh na huimhreacha inniu a léiríonn fás sna poist inár ngeilleagar den chéad uair le cúig bliana, aithnímid uile sa Rialtas nach mór dúinn i bhfad níos níos mó a dhéanamh chun an geilleagar briste a fuair muid le hoidhreacht dhá bhliain ó shin a atógáil. Cuid lárnach den phróiseas atógála seo is ea ár rannpháirtíocht lenár gcomhghleacaithe Eorpacha air seo, agus ar shaincheisteanna eile. 

Cloisfidh an Chomhairle ón Uachtaránacht mar gheall ar an gCruinniú Mullaigh Sóisialta Tríthaobhach a bheidh ar siúl an 14 Márta, a dhíreoidh chomh maith ar ghné shóisialta an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta.

Éistfidh an cruinniú freisin cur i láthair ó Choimisinéir Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú an AE, László Andor, ar an bPacáiste Infheistíochta Sóisialta a d'fhoilsigh Coimisiún an AE an tseachtain seo caite. Leagann an pacáiste amach creat le haghaidh athchóirithe beartais atá dírithe ar infheistíocht a dhéanamh i scileanna agus inniúlachtaí daoine agus feabhas a chur ar chosaint shóisialta agus í a dhéanamh níos inbhuanaithe.

Tar éis an chur i láthair, táthar ag súil go mbeidh malartú tuairimí tosaigh ar an bpacáiste ag na hAirí.

"Níl i gcruinniú an lae inniu ach tús an phróisis seo," arsa an tAire Joan Burton. "Tá sé ar intinn agam leanúint leis an obair ar an gceist thábhachtach seo d'fhonn teacht ar chonclúidí foirmiúla ag an gcéad chruinniú eile EPSCO i Meitheamh i Lucsamburg."

Cuirfidh an Uachtaránacht preasagallamh ar siúl faoi imeachtaí an lae. Le linn an lóin, pléifidh na hAirí saincheist chearta pinsean AE ag tacú le Soghluaisteacht Oibrithe. 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

picture of Niamh Fitzgerald, Preasoifigeach, (Fostaíocht agus Beartas Sóisialta)

Niamh Fitzgerald, Preasoifigeach, (Fostaíocht agus Beartas Sóisialta)

T:

M:

E:

Cian Connaughton, Urlabhraí Preasa

T:

M:

E:

picture of Marcella  Smyth
, Urlabhraí Preasa - COREPER I

Marcella Smyth , Urlabhraí Preasa - COREPER I

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›