Skip to main content
epsco

Iarrann Airí Fostaíochta an AE beartais fáis

28.02.2013, 14:03 GMT


D’iarr Airí Fostaíochta an AE fócas méadaithe ar bheartais le fás agus cruthú post a chur chun cinn inniu ag cruinniú den Chomhairle faoi chomh-chathaoirleacht an Aire Post, Fiontar agus Nuála, Richard Bruton TD. Phléigh an cruinniú den Chomhairle Fostaíochta agus Sóisialta (EPSCO) tosaíochtaí gníomhaíochta do théarnamh a bheidh saibhir i bpoist, ar a mbeidh cabhrú le daoine a chur ar ais ag obair agus nuachóiriú na margaí saothair. Bhí an tAire Bruton ina chomh-chathaoirleach ar an gcruinniú leis an Aire Coimirce Sóisialta, Joan Burton TD. Bhuail na hAirí Fostaíochta le hUachtarán na Comhairle Eorpaí Van Rompuy chun plé a dhéanamh ar an ngá le fíorghné shóisialta in Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta atá ag feidhmiú go maith.

D’aontaigh na hAirí Fostaíochta agus Gnóthaí Sóisialta bearta chun comhordú níos éifeachtaí a dhéanamh ar bheartais le dul i ngleic le dífhostaíocht agus filleadh ar fhás eacnamaíoch agus cruthú post a chur chun cinn. Ghlac na hAirí freisin conclúidí ar Shuirbhé Bliantúil an Choimisiúin Eorpaigh ar Fhás agus rinne sí sraith moltaí a chuirfidh leis an gcruinniú den Chomhairle Eorpach i mí an Mhárta. Ag an gcruinniú sin tabharfaidh an Chomhairle Eorpach treoir do rialtais náisiúnta ar na straitéisí cuimsitheacha atá le leagan amach ina gCláir Náisiúnta um Athchóiriú. 


Roimh thús an chruinniú EPSCO, d'óstaigh na hAirí Bruton agus Burton cruinniú bricfeasta neamhfhoirmiúil le Airí AE, an Coimisinéir AE László Andor agus Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Herman Van Rompuy ar bhealaí leis an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta na hEorpa (AEA) a neartú. Ba é an tUachtarán Van Rompuy a d’iarr an deis sin do phlé domhain le hAirí chun cabhrú leis moltaí a ullmhú le cur faoi bhráid na Comhairle Eorpaí i Meitheamh.

Dúirt an tAire Richard Bruton go mbeadh Uachtaránacht na hÉireann ag tuairisciú ar ais don Uachtarán Van Rompuy ar an bplé sin le cuid leis na moltaí a chuirfidh sé faoi bhráid Chomhairle Eorpach an Mheithimh.

Chuala an Chomhairle freisin ón Uachtaránacht mar gheall ar an gCruinniú Mullaigh Sóisialta Tríthaobhach a bheidh ar siúl an 14 Márta, a dhíreoidh ar an ngné shóisialta den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta.

Dúirt an tAire Bruton:
"Agus muid ag feidhmiú beart le cobhsaíocht baincéireachta agus fioscach a chur chun cinn, ní mór dúinn bearta níos láidre chun díriú ar fhás agus ar phoist a chur i bhfeidhm freisin. Agus beagnach 26 milliún duine san AE as obair, tá dul i ngleic le dífhostaíocht ar cheann de na dúshláin is mó san Eoraip agus is comh-eochairthosaíocht í. 


"Tá an bhearna idir na Ballstáit i dtáscairí iomaíochas, fostaíochta agus sóisialta ag éirí níos leithne. D'aontaigh na hAirí go dtéann cobhsaíocht baincéireachta agus bearta um chomhdhlúthú fioscach lámh ar láimh le gníomhaíocht láidir atá dírithe ar fhás eacnamaíoch a athshlánú.”

Lean an tAire air:

"Tá leasuithe dúshlánacha agus deacra struchtúrtha ar siúl i roinnt mhaith Ballstát. Tá sé riachtanach go ndéanfaimid brú ar aghaidh leis na leasuithe struchtúrtha mar go bhfuil siad riachtanach chun iomaíochas na hEorpa a athbhunú.

"Mar sin féin, ní mór dúinn níos mó a dhéanamh chun tacú le fás. Tacaíocht leanúnach do fhiontair bheaga agus mheánmhéide, go háirithe rochtain ar airgeadas, ní mór di aird a thabhairt ar acmhainn na ngnólachtaí beaga chun poist agus fás a chruthú. Ar na réimsí nach mór dúinn dul i ngleic leo tá neartú na seirbhísí tacaíochta fostaíochta a fhreastalaíonn ar riachtanais mhargadh an tsaothair, go háirithe trí fheabhas a chur ar mheaitseáil post agus cabhrú le fiontair trí oiliúint spriocdhírithe agus infheistíocht eile i riachtanais scileanna amach anseo.

Chríochnaigh sé:
"Céim thábhachtach ab ea cruinniú an lae inniu idir an tUachtarán Van Rompuy agus na hAirí Gnóthaí Sóisialta agus Fostaíochta i bhfrámú na díospóireachta ar fheabhas a chur ar an ngné shóisialta den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta."

A CHRÍOCH SIN


Nóta Cúlra
Le linn Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE, tá an tAire Bruton freagrach as cathaoirleacht nó comh-chathaoirleach ar chruinnithe na gComhairlí Iomaíochais Trádála, agus EPSCO (Fostaíocht agus Beartas Sóisialta)


Tá baint ag an Aire le trí chruinniú neamhfhoirmiúla de Chomhairle na nAirí i mBaile Átha Cliath a óstáil le linn na hUachtaránachta. Ba é an Cruinniú Neamhfhoirmiúil EPSCO, a tionóladh i mí Feabhra, an chéad cheann acu, agus leanfar le Comhairle Trádála Neamhfhoirmiúil i mBaile Átha Cliath ar 17-18 Aibreán agus Comhairle Iomaíochais Neamhfhoirmiúil an 1-3 Bealtaine.

 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Cian Connaughton, Urlabhraí Preasa

T:

M:

E:

picture of Marcella  Smyth
, Urlabhraí Preasa - COREPER I

Marcella Smyth , Urlabhraí Preasa - COREPER I

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›