Skip to main content
envi

Pléann Airí Comhshaoil an AE ILUC, Measúnacht ar Thionchar Timpeallachta agus ceisteanna tábhachtacha eile

21.03.2013, 22:00 GMT


Bhí plé substainteach ag Airí na Comhairle Comhshaoil inniu ar thrí phríomhréimse: athmhúnlú na Treorach ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta, an togra 'ILUC' (Athrú Indíreach sa Talamhúsáid) agus leis an Togra le haghaidh Rialacháin maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom, Chothromasach na Sochar.

Ag labhairt sa Bhruiséil inniu, dúirt Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtas Áitiúil na hÉireann, an tUasal Phil Hogan, a bhí sa chathaoir ag an gComhairle ar an díospóireacht treoshuímh maidir leis an Treoir MTC gur "thug sé deis an-úsáideach d'Airí lena gcuid tuairimí a agus seasamh faoi ghnéithe lárnacha de na moltaí nua a leagan amach. Thug plé an lae inniu  sainordú soiléir dúinn don dara leath dár nUachtaránacht trí na réimsí a éileoidh fócas ar leith inár gcuid oibre sna míonna amach romhainn a aithint go soiléir sula bhfille muid ar an gComhairle i mí an Mheithimh fara tuarascáil ar dhul chun cinn ".

Tionóladh plé treoshuímh freisin ar an togra ón gCoimisiún le haghaidh Treorach lena leasaítear an Treoir Fuinnimh In-athnuaite agus an Treoir um Cháilíocht an Bhreosla araon chun an t-aistriú go bithbhreoslaí a thugann coigiltis bhreise ar astaíochtaí ghás cheaptha teasa a spreagadh agus dul i ngleic le hastuithe bithbhreoslaí ó athrú ar úsáid indíreach talún.

Dúirt an tAire Hogan: "Sainchomhad dúshlánach ach tábhachtach comhshaoil ​​is ea ILUC a fhéachann le hastaíochtaí i ngeall ar athrú ar úsáid indíreach talún a bhaineann le húsáid bithbhreoslaí traidisiúnta a theorannú. Tá sé riachtanach aghaidh a thabhairt ar an gceist seo agus na roghanna maidir leis sin lena n-áirítear bearta a chur chun cinn maidir le stoic chothaithe níos mó agus inbhuanaithe nach gcruthaíonn éileamh breise ar thalamh. "


Lean an tAire air "Bhí plé eolasach éagsúil ann inniu agus bhain sé le fuinneamh agus  comhshaol araon. Éascóidh sé seo an fhorbairt bhreise ar an idirbheartaíocht ar an Treoir atá beartaithe agus beidh muid ag teacht ar ais chuig an gComhairle Comhshaoil ​​le tuarascáil ar dhul chun cinn ag an gcéad chruinniú eile i mí an Mheithimh. "


Bhí an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tUasal Jimmy Deenihan, ina  chathaoirleach freisin ar phlé treoshuímh ar mhír atá faoina chúram - an Togra le haghaidh Rialacháin maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Roinnt Cóir agus Chothromasach Sochair a eascraíonn as a n-Úsáid san Aontas. Ag labhairt tar éis phlé na Comhairle, dúirt an tAire Deenihan: 'Cuirim fáilte roimh thoradh phlé an lae inniu. D’iarr cruinnithe den Chomhairle seo cheana daingniú luath agus cur chun feidhme Phrótacail Nagoya faoin gCoinbhinsiún ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch. Féachann an Prótacal lena chinntiú go mbeidh luach saothair ag tíortha, go háirithe tíortha i mbéal forbartha atá ina bhfoinse ar ábhar bitheolaíochta a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh táirgí nua, brabúsacha, amhail bianna agus leigheasanna. Creidim go mbeidh tionchar láidir ag plé an lae inniu ar na bearta cur chun feidhme amach anseo a ghlacfaimid. "


Thionóil an Chomhairle plé freisin ar thuarascáil an Choimisiúin ar Athbhreithniú REACH, chomh maith leis an Dara Athbhreithniú Rialála ar Nana-ábhair. Pléadh an Treochlár um Shubstaintí Ardimní mar aon leis na míreanna sin. Bunaíodh an plé ar cheist a chuir Uachtaránacht na hÉireann, rud a mheall peirspictíochtaí na mBallstát ar chonclúidí na dtuarascálacha sin. Dúirt an tAire Hogan go gcuideoidh sé sin leis an Uachtaránacht lena cuid oibre ar an gcomhshaol agus eilimint sláinte an 7ú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil ​​a fhorbairt tuilleadh. 

Le linn lóin, chuir an Coimisinéir Comhshaoil ​​ Janez Potoènik agus an Coimisinéir Forbraíochta Andris Piebalgs an Teachtaireacht comhpháirteach "Saol réasúnta do Chách: Deireadh le Daibhreas agus todhchaí inbhuanaith a thabhairt don domhan" i láthair. Chuir na hAirí fáilte fhorleathan roimh an Teachtaireacht, ar a mbeidh an Uachtaránacht ag forbairt Conclúidí na Comhairle faoi mhí an Mheithimh. Phléigh na hAirí an dul chun cinn ar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus an clár oibre forbartha iar-2015.

A CHRÍOCH SIN

Imeachtaí Gaolmhara

21.03.2013 - 21.03.2013

Comhairle Comhshaoil (ENVI)

envi

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

picture of Marcella  Smyth
, Urlabhraí Preasa - COREPER I

Marcella Smyth , Urlabhraí Preasa - COREPER I

T:

M:

E:

Sean Dunne, Press Officer

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›