Skip to main content
agri, cge, cgg, compet, ecofin, envi, epsco, eycs, jha, tte

Mínitheoir: AE - Cé atá ina Chathaoirleach ar cén rud

29.03.2013, 13:30 GMT


Thug Conradh Liospóin isteach roinnt athruithe maidir le cé atá ina chathaoirleach ar cén cruinniú sa chóras AE. Toisc gur féidir leis sin mearbhall a chruthú, seo thíos achoimre mhear lena mhíniú cé a dhéanann cén rud.

Agus más mian leat tuilleadh eolais faoi na hInstitiúidí, féach ar an earnáil An AE arna mhíniú  ar an suíomh seo.

Grúpa an Euro

Cathaoirleach: Buan (faoi láthair Jeroen Dijsselbloem)
Is é Grúpa an Euro an príomhfhóram le ceantair an airgeadra aonair a bhainistiú , agus is comhlacht neamhfhoirmiúil é a thugann le chéile airí airgeadais na dtíortha a bhfuil an euro mar airgeadra acu.

Glacann Leas-Uachtarán an Choimisiúin um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, chomh maith le hUachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh, páirt i gcruinnithe Ghrúpa an Euro.

Tagann Grúpa an Euro le chéile ar a laghad uair sa mhí, de ghnáth an lá roimh an ECOFIN (féach thíos) le nithe a bhaineann leis an euro a phlé. Tionólann siad cruinnithe breise nuair is gá.

Tá cathaoirleach buan ar an ngrúpa seo. Faoi láthair, sin Aire Airgeadais na hÍsiltíre Jeroen Dijsselbloem, a thóg an post seo i mí Eanáir 2013 ó Jean-Claude Juncker Lucsamburg.

Freastalaíonn an tír a bhfuil Uachtaránacht na Comhairle aici ar Ghrúpa an Euro mar thoscaireacht náisiúnta.

ECOFIN

Cathaoirleach: Uachtaránacht rothlach sé mhí (faoi láthair an tAire Airgeadais Michael Noonan)

An Chomhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (ECOFIN), sin cruinniú d’Airí Eacnamaíochta agus Airgeadais na 27 mBallstát AE. Nuair a phléitear ceisteanna buiséadacha, bíonn na hAirí Buiséid i láthair freisin.

Tagann siad le chéile uair sa mhí sa Bhruiséil chun plé a dhéanamh ar bheartas eacnamaíoch agus beartas buiséadach. Faigheann siad tuairisc ar an gcruinniú de Ghrúpa an Euro a bhíonn ar siúl roimh ECOFIN, agus breithníonn siad aon saincheisteanna reachtúla nó bearta eile a eascraíonn as Grúpa an Euro agus a éilíonn cinneadh ó an 27 mBallstát.
Aire Airgeadais na tíre a bhfuil an Uachtaránacht aici a bhíonn sa chathaoir ar ECOFIN, agus mar sin is é Aire Airgeadais na hÉireann, Michael Noonan, atá ina chathaoirleach  ar na cruinnithe seo ó Eanáir go Meitheamh  2013. 

An Chomhairle Eorpach

Cathaoirleach: Buan (An tUachtarán Herman Van Rompuy)

Ceannairí Stáit nó Ceannairí Rialtais na 27 mBallstát AE a bhíonn sa  Chomhairle Eorpach . Ag freastal ar na cruinnithe seo freisin bíonn Uachtarán na Comhairle Eorpaí Herman Van Rompuy agus Uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso. Bíonn an tArdionadaí, Catherine Ashton, ag glacadh páirte ina cuid oibre. Labhraíonn Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Martin Schulz ag an gcruinniú seo freisin.

Tagann ceannairí na hEorpa le chéile go foirmiúil ag an gComhairle Eorpach ceithre huaire sa bhliain. Tionólann siad cruinnithe breise nuair is gá. Ag na cruinnithe seo, leagann na ceannairí Eorpacha amach treo ginearálta agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh.

An Taoiseach Enda Kenny atá mar ionadaí na hÉireann ag an gComhairle Eorpach agus tárannpháirtíoch Uachtaránachta  ar leith aige i dteagmháil le hUachtaráin institiúidí an AE, chomh maith le cruinnithe tábhachtacha áirithe, mar shampla Cruinniú Mullaigh Sóisialta an AE.

Cruinniú mullaigh an Euro

Cathaoirleach:Buan (An tUachtarán Herman Van Rompuy)

Tugann Cruinniú Mullaigh an Euro le chéile ceannairí stáit nó rialtais thíortha an Aontais Eorpaigh a bhfuil an euro acu, Uachtarán Chruinniú Mullaigh an Euro agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh.  Faigheann Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh cuireadh le páirt a ghlacadh sna cruinnithe seo.

Is é Grúpa an Euro atá freagrach as ullmhú agus athleanúint na gcruinnithe Mullaigh Euro, agus faigheann a Uachtarán cuireadh páirt a ghlacadh sna cruinnithe.

Is é cathaoirleach reatha chruinnithe Mullaigh an Euro Herman Van Rompuy. Léigh rialacha nóis imeachta  na gCruinnithe Mullaigh Euro, a glacadh le déanaí. 

An Taoiseach Enda Kenny atá  ionadaíocht ar Éirinn ag cruinnithe mullaigh Euro.

Comhairle Gnóthaí Ginearálta (CGG)

Cathaoirleach: Uachtaránacht rothlach sé mhí (faoi láthair an Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Eamon Gilmore TD)

Is é atá sa Chomhairle Gnóthaí Ginearálta (CGG) cruinniú Airí Gnóthaí Eachtracha Bhallstáit uile an AE. Is féidir le hAirí Gnóthaí AE páirt a ghlacadh sna cruinnithe.

Ag an gcruinniú seo, ullmhaíonn na hAirí an Chomhairle Eorpach (féach thuas) agus athleanúint ar chruinnithe na Comhairle Eorpaí. Pléann na hAirí freisin le saincheisteanna leathana, mar shampla méadú an AE nó buiséad an AE.

Tagann siad le chéile ar a laghad uair sa mhí sa Bhruiséil, de ghnáth an tseachtain chéanna leis an gComhairle Eorpach, nó an lá céanna leis an gComhairle Gnóthaí Eachtracha (féach freisin thíos).

Má dhéanann tír na hUachtaránachta trácht faoi chruinnithe CGG, is ó thaobh na  hUachtaránacht a dhéanann sí sin. 

Comhairle Gnóthaí Eachtracha (CGE)

Cathaoirleach: Faoi Chonradh Liospóin, den chuid is mó post buan (faoi láthair an Coimisinéir Catherine Ashton, Ardionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála) le gnéithe eile faoi stiúir Uachtaránacht rothlach na sé mh. Is é an Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Eamon Gilmore,príomh ionadaí  na hÉireann ag an CGE

Is é is Comhairle Gnóthaí Eachtracha (CGE) ann, cruinniú Airí Gnóthaí Eachtracha 27 mBallstát an AE. Freastalaíonn na hAirí ar chruinnithe míosúla sa Bhruiséil chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna beartais reatha coigríche. Fairis sin pléann na hAirí trádáil, slándáil, cosaint agus cúrsaí forbraíochta.

I gcás gach ábhair den bheartas eachtrach, bíonn Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, Catherine Ashton, ina cathaoirleach ar an gComhairle. Post nua é seo a cruthaíodh faoi Chonradh Liospóin. Mar Ardionadaí, tógann Catherine Ashton comhaontú idir bhallstáit an AE, bíonn sí ina cathaoirleach ar an gComhairGnóthaí Eachtracha le haghaidh ceisteanna a bhaineann le beartas eachtrach, ina hionadaí AE ag na Náisiúin Aontaithe agus freastalaíonn sí ar chruinnithe rialta na Comhairle Eorpaí (féach thuas).

Nuair is nithe a bhaineann le beartas eachtrach atá i gceist, labhraíonn an tír a bhfuil an Uachtaránacht aici ón taobh náisiúnta de mura bhfuil siad i gceannas ar an gcruinniú.

Tá roinnt ról ag an Uachtaránacht sa Chomhairle. Do cheisteanna forbraíochta, trádála agus slándála chathaoirleach, is í an Uachtaránacht rothlach sé mhí a bhíonn sa chathaoir ar an bplé. D'Uachtaránacht na hÉireann, ciallaíonn sé sin go mbíonn an tAire Joe Costello (Forbairt), an tAire Richard Bruton (Trádáil) agus an tAire Alan Shatter (Cosaint) ag treorú an phlé.

Chomh maith leis sin mar gheall ar sceideal trom taistil an Ardionadaí, bíonn an Uachtaránacht (an Tánaiste Eamon Gilmore nó an tAire Gnóthaí Eorpacha Lucinda Creighton) uaireanta mar ionadaí ar Catherine Ashton ag Parlaimint na hEorpa maidir le ceisteanna beartais eachtraigh.

Gach foirmíocht eile de chuid na Comhairle

An Uachtaránacht rothlach, faoi láthair Éire, a bhíonn ina cathaoirleach ar gach foirmíocht eile e chuid na Comhairle, .i.  

Ceartas agus Gnóthaí Baile
Talmhaíocht agus Iascach
Iomaíochas
Fostaíocht, Beartas Sóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí
Comhshaol
Iompar, Teileachumarsáid agus Fuinneamh
Oideachas, An Óige agus Cultúr
Faigh tuilleadh eolais maidir le gach ceann de na réimsí beartais.

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›