Skip to main content
agri, cge, cgg, compet, ecofin, envi, epsco, eycs, jha, tte

Uachtaránacht an AE beagnach ag pointe leathshlí. Conas a rinne Éire difríocht go dtí seo?

28.03.2013, 07:46 GMT


An 1 Eanáir i mbliana, ghlac Éire le hUachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh le clár beartais dár sé mhí in oifig. Agus muid ag druidim le pointe leathshlí ár nUachtaránachta, seo thíos achoimre ar na torthaí go dtí seo, agus conas a dhéanann siad difríocht. Tá trí mhí romhainn ar thóir leanúnach ar ár gcuspóirí, cobhsaíocht, poist agus fás.

Ag déanamh difríochta ... an córas baincéireachta a shocrú

• Comhaontú bainte amach le Parlaimint na hEorpa ar an Sásra Aonair Maoirseachta, céim thábhachtach san Aontas Baincéireachta agus briseadh an nasc idir bainc agus na stáit.
• Comhaontú bainte amach le Parlaimint na hEorpa ar an Treoir um Cheanglais Chaipitil, ar a dtugtar CRD 4. Tá sé dírithe ar cháiníocóirí a chosaint trí  bhainc níos láidre Eorpacha a thógáil, agus teorainneacha a chur le bónais baincéirí.

Ag déanamh difríochta ... conas a phleanáil tíortha an AE a bpost agus cláir fáis

• Comhaontú le Parlaimint na hEorpa ar na bearta 'Dhá Phaca' atá ceaptha chun feabhas a chur ar chomhordú buiséadach agus eacnamaíoch i measc na dtíortha limistéar an euro.
• An chéad chéim de phróiseas pleanála eacnamaíoch an tSeimeastair Eorpaigh curtha i gcrích, tá faoi  spriocanna  Eoraip 2020 a bhaint amach agus tacú le comhdhlúthú a chothaíonn  fás, is fás a chothaíonn poist. 

Ag déanamh difríochta ... trí chaibidlíocht a stiúradh ar bhuiséad c € 1 trilliún an AE. 

• Tá an Uachtaránacht chun tosaigh ar chomhaontú a chríochnú  idir an Chomhairle agus an Pharlaimint ar an Chreat Airgeadais Ilbhliantúil/CAI (buiséad 2014-2020 an AE), tar éis comhaontú sa Chomhairle Eorpach i mí Feabhra.
• Leanann dianobair ag an am céanna ar an reachtaíocht chun an c. € 1 trilliún sa CAI a shlógadh in  am (.i. CBT / CBI, Comhtháthú, Fís 2020, Fostaíocht don Aos Óg, Erasmus do Chách srl) chun tacú le fás.

Ag déanamh difríochta ... ar fhostaíocht na hóige
• Tá an clár beartais dírithe ar bhearta agus earnálacha a chabhróidh le dul i ngleic le dífhostaíocht na hóige.
• Táimid ag obair anois lena chinntiú go gcuirfear € 6 billiún d'acmhainní AE faoin CAI laistigh de Mholadh na Ráthaíochta Óige, a aontaíodh faoi Uachtaránacht na hÉireann i bhFeabhra, tríd an Tionscnamh nua Fostaíochta Óige.
 
Ag déanamh difríochta ... ar thrádáil nua dár n-earraí agus seirbhísí
• Tugann Éire tús áite do chomhaontuithe trádála le príomhchomhpháirtithe an AE - d'fhéadfadh sraith díobh le chéile os cionn 2% a chur le fás OTI an AE , nó € 275 billiún. Tá cruinniú speisialta d'Airí Trádála an AE á thionól ag an Uachtaránacht i mBaile Átha Cliath sa dara leath de mhí Aibreáin.
• D'aontaigh an AE agus SAM Comhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta a shaothrú - d'fhéadfadh sé seo  sochar bliantúil os cionn € 150 billiún a thabhairt do ar gheilleagair an AE agus SAM.
• Bhí ról ríthábhachtach ag Uachtaránacht na hÉireann le cainteanna AE-SAM  a oscailt, trí shonraí an tsainordaithe a oibriú amach  idir na Ballstáit.
• Fairis sin, le linn thréimhse Lá Fhéile Pádraig, phléigh an Taoiseach é seo leis an Uachtarán Obama i Washington agus rinne an Tánaiste amhlaidh leis an Rúnaí Stáit John Kerry.
• Seoladh caibidlíocht oifigiúil freisin do Chomhaontú Saorthrádála idir an AE agus an tSeapáin.


Ag déanamh difríochta ... trí leasuithe feirmeoireachta agus iascaigh

• Comhaontú bainte amach laistigh de Chomhairle ar leasuithe tábhachtacha ar an gComhbheartas Talmhaíochta.
• Freagairt thapa, éifeachtach ar cheist an mhílipéadaithe, chomh maith le comhaontú sroichte ar cholfairtí in iascaigh na hEorpa agus réimeas feabhsaithe pasanna peataí.

Ag déanamh difríocht ... le nuáil

Margadh Aonair / Maoin Intleachtúil: síniú Chomhaontú na Cúirte Paitinne Aontaithe (UPC), céim mhór dheiridh chuig córas paitinne aonadach san AE agus dlúthchuid de chur i gcrích an Mhargaidh Aonair.

Ag déanamh difríochta ... ar fhuinneamh agus ar an gcomhshaol
• Fuinneamh: Comhaontú ar thogra do shábháilteacht na sirtheoireachta ola agus gáis easchósta,   taiscéalaíocht agus gníomhaíochtaí táirgthe.
Astaíochtaí Eitlíochta - chomhaontú sroichte i dtaca le hastaíochtaí gáis cheaptha teasa ón earnáil eitlíochta, le beart féideartha domhanda a éascú sa réimse seo.

Ag déanamh difríochta do .... sháinte agus sábháilteacht

• Comhaontú ar riachtanais sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le nochtadh oibrithe do rioscaí a bhaineann le hoibreáin fhisiceacha (réimsí leictreamhaighnéadacha).
• Comhaontú ar chonradh idirnáisiúnta maidir le cosaint shláinte an duine agus an chomhshaoil ó nochtadh do mhearcair. 

Ag déanamh difríochta ... i gceartais agus gnóthaí baile
• Comhaontú ar Ordú um Chosaint Shibhialta ar fud an AE (feabhas a chur ar chosaint na n-íospartach an fhoréigin teaghlaigh ar fud na hEorpa).
• Dul chun cinn leanúnach ar ghnéithe lárnacha de na moltaí um chosaint sonraí.


Ag déanamh difríochta ... le comharsana an AE agus an domhan

Cúnamh Forbraíochta •: d'aontaigh an AE cúnamh forbraíochta a atosú do Mhailí, mar a fógraíodh ag cruinniú na nAirí Forbraíochta i mBaile Átha Cliath faoi chathaoirleacht na hUachtaránachta. Beidh suas le € 250 milliún i maoiniú AE ar fáil in 2013.
Ballraíocht san AE - móiminteam a chothabháil do mhéadú an AE ó thaobh céimeanna deiridh roimh  aontachas ionchasach na Cróite an 1 Iúil agus maidir le hiarrthóirí eile agus iarrthóirí féideartha.

28 Márta 2013

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

picture of Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

T:

M:

E:

picture of Gerald Angley, Stiúrthóir Polasaí Cumarsáide

Gerald Angley, Stiúrthóir Polasaí Cumarsáide

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›