Skip to main content
compet

Mórthionscnamh nua AE le freastal ar éileamh ar scileanna TFC agus le dífhostaíocht a laghdú

04.03.2013, 18:10 GMT


Tá iarracht mhór chun poist a threisiú agus daoine óga dífhostaithe a mheaitseáil leis an líon mór folúntas atá ann cheana féin taobh thiar de mhórthionscnamh Eorpach nua le freastal ar an 900,000 folúntas TFC atá tuartha do 2015, de réir Aire Post, Fiontar agus Nuála, Richard Bruton TD. I measc na dtionscnaimh atá le tabhairt isteach oiliúint agus meaitseáil scileanna níos fearr, faoi stiúir mhórfhostóirí TFC na hEorpa ; comhchóras deimhniúcháin AE do scileanna TFC, agus seirbhísí cúnaimh agus maoiniú lena chur ar chumas oibrithe TFC bogadh laistigh den AE go háiteanna inarb airde éileamh ar a gcuid scileanna.

Nocht an tAire na tuairimí agus é fara Uachtarán Choimisiúin an AE José Manuel Barroso agus Coimisinéirí eile chomh maith le mórfhostóirí TFC san Eoraip, soláthraithe oiliúna TFC, seirbhísí fostaíochta poiblí agus páirtithe leasmhara eile le  tionscnamh mór nua a sheoladh chun feabhas a chur ar oiliúint TFC agus meaitseáil d'oibrithe TFC, lucht cuardaigh fostaíochta óg agus daoine atá dífhostaithe ar fud an AE.

Beidh suas le 900,000 post ICT gan líonadh san AE faoi 2015, agus is mithid gníomhú anois ionad nach gcaillfidh gnóthaí, lucht cuardaigh fostaíochta óg agus dífhostaithe na hEorpa na deiseanna móra an bhearna scileanna TFC a líonadh.

An tAire Bruton - Ní hacmhainn dúinn ligean do mhargaí saothair na hEorpa titim siar mar sin agus deiseanna post a chailleadh do réigiúin eile den domhan. Is mithid gníomhú anois.

Mar Chathaoirleach ar Chomhairle na nAirí Fostaíochta i rith Uachtaránacht na hÉireann ar an AE, chuidigh an tAire Bruton leis an tionscnaimh nua EU a sheoladh. Fairis bhí Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh José Manuel Barroso, Leas-Uachtarán an Choimisiún atá i bhfeidhil ar an gClár Oibre Digiteach Neelie Kroes, an Coimisinéir um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú, László Andor agus an Coimisinéir um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus Óige, Androulla Vassiliou. Bhí bainistíocht shinsearach ó mhórfhostóirí TFC na hEorpa, amhail Google, Microsoft, HP, SAP agus Cisco Systems i láthair chomh maith.

An Chomhghuaillíocht Mhór do Phoist Dhigiteacha, sin tionscnamh nua AE le freastal níos fearr ar Eorpaigh atá ag lorg oibre agus atá san oideachas le líon ollmhór na bhfolúntas TFC san AE. Beidh sí ar siúl ar feadh tréimhse tosaigh 2013-15.

Áirítear sa tionscnamh na bearta seo a leanas:

  • Feabhas ar thraenáil TFC agus meaitseáil scileanna, lena n-áirítear tiomantais ó na  fostóirí ICT is mó san Eoraip a gcláir oiliúna a mhéadú agus a cuid ábhair oiliúna a chur ar fáil ar bhealaí nua
  • Córas deimhniúcháin Eorpach aonair do scileanna ICT Tabhairt isteach, le níos mó soghluaisteachta a chothú i measc gairmithe TFC laistigh den AE
  • Seirbhísí cúnaimh agus maoiniú a chruthú lena chur ar chumas oibrithe TFC  bogadh laistigh den AE go na háiteanna inar mó an t-éileamh ar a gcuid scileanna
  • Roinnt feachtas a fhorbairt chun a chinntiú go dtuigfidh mac léinn Eorpacha agus lucht gairme óga go hiomlán an réimse post agus cosán gairme TFC atá ar fáil dóibh
  • Tá ionad ilfhreastail do fhiontraithe gréasáin á chur ar bun chomh maith. In Startup Europe beidh na huirlisí tacaíochta uile atá ar fáil agus cláir do dhaoine atá ag tosú  agus ag cur ag fás a gcuid gnó ar líne.

I mí Feabhra, bhí an tAire Bruton ina chathaoirleach ar cheardlann speisialta ar an acmhainneacht fostaíochta in earnáil TFC na hEorpa, mar chuid de chruinniú neamhfhoirmiúil na nAirí Fostaíochta AE i mBaile Átha Cliath. Bhí tionchar ag torthaí na ceardlainne ar na hullmhúcháin do thionscnamh na Comhghuaillíochta Móire. Ag an ócáid ​​i mBaile Átha Cliath, d'aontaigh Airí an AE go mbeidh dóthain scileanna TFC a chinntiú ina chuid ríthábhachtach de mhéadú fostaíochta san AE. Fuair ​​siad eolas freisin ar na bearta a glacadh in Éirinn faoin bPlean Gníomhaíochta TFC le méadú scileanna TFC a chinntiú.

An tAire Bruton - An suíomh is tarraingtí ar domhan do Scileanna TFC a dhéanamh d'Éirinn, sin cuid lárnach de Phlean Gníomhaíochta Rialtais na hÉireann do Phoist 2013.  

Dúirt an tAire Bruton dúirt:

"Tá an Chomhghuaillíocht Mhór do Phoist Dhigiteacha ina tionscnamh thar a bheith tábhachtach. Cruthú post agus fás eacnamaíoch atá ina chroílár. Ag léiriú ár dtosaíochtaí baile, tá poist a chruthú san Eoraip ina thosaíocht lárnach d'Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE.

 "Tá TFC ar cheann de na innill is tábhachtaí d'fhás eacnamaíoch agus beidh úsáid níos fearr TFC ríthábhachtach d'fheabhsaithe iomaíochas, fás agus poist san Eoraip. Fiú le linn na géarchéime eacnamaíochta, bhí líon na ndaoine fostaithe in TFC ag fás  3% gach bliain. In ainneoin seo, leanfaidh éileamh láidir ar aghaidh agus de réir na sonraí is déanaí atá leasaithe, táthar ag súil go mbeidh suas le 900,000 folúntas gan líonadh san AE do lucht gairme TFC faoi 2015.

"Feicimid gur ísligh líon na gcéimithe TFC san Eoraip ó 127,000 in 2006 go 114,000 in 2010. Ní hacmhainn dúinn ligean do mhargaí saothair na hEorpa titim siar mar sin agus deiseanna post a chailleadh do réigiúin eile den domhan. Is mithid gníomhú anois.

An suíomh is tarraingtí ar domhan do Scileanna TFC a dhéanamh d'Éirinn, sin cuid lárnach de Phlean Gníomhaíochta Rialtais na hÉireann do Phoist 2013. Faoi 2018, tá fúinn bheith chun tosaigh san Eoraip i dtéarmaí céimithe TFB mar chéatadán d'iomlán na gcéimithe tríú leibhéal. In Éirinn tá tionchar ag tionscnamh na Comhghuaillíochta Móire cheana féin.

"Tabharfaimid tacaíocht d'obair na Comhghuaillíochta mar Uachtaránacht agus mar Bhallstát leasmhar araon agus guímid gach rath ar chomhpháirtithe uile na Comhghuaillíochta agus iad ag obair le chéile sa tionscnamh ríthábhachtach seo."


A CHRÍOCH SIN

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Cian Connaughton, Urlabhraí Preasa

T:

M:

E:

picture of Róisín McCann, Preasoifigeach

Róisín McCann, Preasoifigeach

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›