Skip to main content
cge

Tionchar athrú aeráide, ocrais agus droch-chothaithe ar na daoine is leochailí ar domhan le hiniúchadh ag mórcomhdháil idirnáisiúnta

15.04.2013, 00:01 GMT


Iar-Leas-Uachtarán SAM Al Gore agus ionadaithe na bpobal atá ina gcónaí ar líne thosaigh an athraithe aeráide i measc na ndaoine a bheidh ag freastal uirthi

Beidh an Rialtas agus Foras Mary Robinson - Ceartas Aeráide ina óstaigh ar chomhdháil mhór idirnáisiúnta inniu agus amárach (15 agus 16 Aibreán) leis na naisc a fhiosrú  idir athrú aeráide, ocras agus droch-chothú agus a dtionchar ar na pobail is leochailí ar domhan, a d’fhógair an Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Eamon Gilmore, an tAire Trádála agus Forbartha, Joe Costello agus Mary Robinson, Uachtarán Fhoras Mary Robinson Mary - Ceartas Aeráide, inniu.

An tUachtarán Michael D Higgins a osclóidh an an chomhdháil, atá á eagrú i gcomhar leis an gClár Bia Domhanda (CBD) agus an Clár Taighde CGIAR ar Athrú Aeráide, Talmhaíocht agus Slándáil Bia (CCAFS).


Beidh "Ocras - Cothú - Ceartas Aeráide 2013" ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus tugann sé le chéile ceannairí domhanda, lucht déanta beartas agus eolaithe le hionadaithe pobail ón Afraic, an Áise agus Meiriceá Láir atá ag iarraidh bia cothaitheach a tháirgeadh ar shlí inbhuanaithe i réigiúin atá faoi thionchar an athraithe aeráide. Tá an chomhdháil á reáchtáil mar chuid d'Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE.

An Tánaiste Eamon Gilmore: Tá Éire aitheanta go hidirnáisiúnta as ár gceannaireacht ar dhul i ngleic le hocras i roinnt de na pobail is boichte ar domhan.

Beidh iar-Leas-Uachtarán SAM Al Gore, an tAmbasadóir Patricia Espinosa ó Phainéil Ardleibhéil na NA ar an gClár Oibre Forbartha Iar-2015, Coimisinéir an AE um Fhorbairt Andris Piebalgs agus beagnach 100 ionadaí ó phobail atá ina gcónaí ar líne thosaigh an athraithe aeráide ina measc siúd a bheidh ag freastal ar an gcomhdháil, le dúshláin nasctha an ocrais, an chothaithe agus an athraithe aeráide a fhiosrú. Tabharfaidh Uachtarán na Maláive Joyce Banda teachtaireacht físeáin do na toscairí.

Dúirt an Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Eamon Gilmore TD:

"Tá Éire aitheanta go hidirnáisiúnta as ár gceannaireacht ar dhul i ngleic le hocras i roinnt de na pobail is boichte ar domhan. Tiomnaímid 20% dár mbuiséad thar lear don troid i gcoinne ocrais, ag díriú ar fheabhas a chur ar tháirgiúlacht na bhfeirmeoirí beaga san Afraic agus droch-chothú a chomhrac i measc máithreacha agus leanaí.


"Ach mar a ardaíonn an t-athrú aeráide minicíocht agus déine na dtriomach agus na dtuilte agus dhéanann sé bia níos deacra le táirgeadh, is gá réitigh nuálacha chun tacú le pobail ar an líne thosaigh. Trí cheannairí agus lucht déanta beartas a thabhairt le chéile leo siúd atá faoi thionchar díreach ag ocras agus athrú aeráide, cabhróidh an chomhdháil linn a chinneadh conas is féidir linn tacú le feirmeoirí agus teaghlaigh leochaileacha. "

Táthar ag súil go nginfidh  Ocras - Cothú - Ceartas Aeráide2013 roinnt moltaí soiléire maidir le céimeanna a chaithfear a ghlacadh chun tacú le teaghlaigh leochaileacha, agus athbhreithniú ar siúl ag an domhan ar  Spriocanna Forbartha Mílaoise na Náisiún Aontaithe.

Dúirt an tAire Trádála agus Forbartha Joe Costello:

"Tá an chomhdháil seo ina léiriú ar an tosaíocht a thugann Uachtaránacht na hÉireann do cheisteanna forbartha. Táimid ag tabhairt le chéile daoine ó thíortha atá i mbéal forbartha lena gcuid taithí ar bheartais forbartha agus a réitigh chun feabhas a chur ar shlándáil bia a chloisteáil. Táim ag tnúth le foghlaim ó thaithí na bhfeirmeoirí beaga ó thíortha mar an Aetóip agus an Mhaláiv. Tá sé ríthábhachtach go gcuirfear na ceachtanna a fhoghlaimímid san áireamh i bplé beartas idirnáisiúnta."

Dúirt Uachtarán Fhoras Mary Robinson – Ceartas Aeráide, Mary Robinson:

 "Is léir na naisc idir ocras, tearc-chothú agus athrú aeráide nuair a éisteann muid le taithí na ndaoine is boichte agus is leochailí, agus iad ag coimheascar trí phatrúin aimsire dhothuartha ina streachailt chun a dteaghlaigh a bheathú. Agus barra scriosta, borrann praghsanna bia, agus brúitear na milliúin isteach sa bhochtaineacht agus san ocras.

"Go minic, nuair a bhíonn daoine i bpoist cumhachta agus tionchair, is é an rud is tábhachtaí is féidir leo a dhéanamh éisteacht leo siúd a bhfuil fúthu cabhrú leo. Tugann an chomhdháil guth dóibh siúd is mó atá i ngátar, agus tugann sé deis fíor-riachtanach do lucht déanta beartas agus ceannairí a bheith ag éisteacht, ag foghlaim, agus mar thoradh air sin, ceannaireacht a thabhairt. Tá súil agam go gcabhróidh a gcloiseann agus bhfoghlaimíonn lucht déanta beartas ag an gcomhdháil seo leo a bpáirt a imirt le clár oibre forbartha nua a mhúnlú. "

Táthar ag súil go nginfidh  Ocras - Cothú - Ceartas Aeráide2013 roinnt moltaí soiléire maidir le céimeanna a chaithfear a ghlacadh chun tacú le teaghlaigh leochaileacha, agus athbhreithniú ar siúl ag an domhan ar  Spriocanna Forbartha Mílaoise na Náisiún Aontaithe. "Tugann an cruinniú seo deis órga dúinn chun tionchar a imirt ar an bpróiseas le treochlár a cheapadh dá dtiocfaidh i ndiaidh Spriocanna Forbartha Mílaoise na NA, agus é sin a shaibhriú," a dúirt Stiúrthóir Feidhmiúcháin WFP, Ertharin Cousin. "A chinntiú go mbeidh rochtain ar bhia cothaitheach ag daoine i ngach áit, sin bunchloch an ratha feasta, go háirithe agus é mar bhonn taca ag ár gcur chuige do phobail atá faoi thionchar an athraithe aeráide."


Féachfaidh toscairí na comhdhála le heolas traidisiúnta agus cleachtais oiriúnaithe na bhfeirmeoirí a chur le chéile le nuálaíochtaí eolaíochta chun ocras a laghdú, cothú a fheabhsú agus cabhrú le pobail iad féin a chur in oiriúint d'athrú aeráide.


"Deis is ea an cruinniú seo le slándáil bia trí thalmhaíocht atá cliste don aeráid a chur ag barr an chláir oibre pholaitiúil," a deir Frank Rijsberman, POF an Chuibhreannais CGIAR. "Agus é sin ar siúl againn, déanaimis cinnte go leanfaidh ár gcláir oibre taighde tiomantas an G8 do bhochtáin an domhain, trí dhíriú ar riachtanais na bhfeirmeoirí ar sealbhóirí beaga iad – is acusan is lú atá cumas oiriúnaithe agus is iad is mó a bheidh faoi thionchar an athraithe aeráide."


Tacaíonn an Institiúid Idirnáisiúnta um Chomhshaol agus Forbairt (IIED) agus Foras Chiste Infheistíochta na Leanaí (CIFF) leis an gcomhdháil "Ocras - Cothú - Ceartas Aeráide”.  

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Fionnuala Quinlan, Preasoifigeach

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›