Skip to main content
cge

Dul chun cinn déanta ar Chomhaontú Trádála nua AE-SAM

18.04.2013, 12:22 GMT


Pléann Comhairleoir Trádála SAM Froman agus Airí AE ceisteanna lárnacha trádála

Tá Airí Trádála an AE níos gaire don chomhsheasamh atá ag teastáil le tús a chur le caibidlíocht ar an gComhaontú Comhpháirtíochta Trádála agus Infheistíochta nua AE-SAM, de réir an Aire Post, Fiontar agus Nuála, Richard Bruton TD, cathaoirleach reatha Chomhairle na nAirí Trádála. Shocraigh an tAire dáta dheireadh an Mheithimh le teacht ar aontú deiridh faoin sainordú le cainteanna a thosú ar an gComhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach.

Bhí Airí Trádála an AE le chéile inniu i mBaile Átha Cliath ag cruinniú neamhfhoirmiúil de Chomhairle Trádála an AE chun ceisteanna tábhachtacha trádála idirnáisiúnta a phlé. I measc na nithe a pléadh bhí ceannaireacht na hEagraíochta Trádála Domhanda amach anseo agus an Chomhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach atá beartaithe idir an AE agus SAM.

Bhí Coimisinéir an AE um Thrádáil Karel De Gucht agusComhairleoir Trádála Idirnáisiúnta Uachtarán na Stát Aontaithe, Mike Froman, i láthair ag an ócáid ​​chomh maith. Is í seo an chéad uair a phléigh ionadaí Rialtas SAM caidreamh trádála AE-SAM go díreach le hAirí Trádála an AE.

Deir mórstaidéar nua a foilsíodh i Márta go méadódh onnmhairí AE chuig SAM faoi 28%, nó € 187 billiún gach bliain mar thoradh ar an trádáil mhéadaithe ó Chomhaontú Trádála nua AE-SAM. Mhéadódh comhaontú idir an dá bhloc eacnamaíocha trádáil dhomhanda freisin. Thabharfadh sé sin fás breise 6% in onnmhairí AE, rud a thabharfadh buntáiste iomlán € 220 billiún don AE.

Dar le measúnuithe a rinne Coimisiún an AE agus comhlachtaí Eorpacha eile, d'fhéadfadh Chomhpháirtíocht chuimsitheach Trádála agus Infheistíochta le himeacht ama 0.5% a chur le hOTI an AE in aghaidh na bliana agus cabhrú le thart ar 400,000 post a chruthú san AE.

Leathnóidh an Chomhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach Beidh thar deireadh a chur le taraifí, chuig oscailt na margaí ar infheistíocht, seirbhísí agus soláthar poiblí. Ina theannta sin, díreoidh sí ar rialacha agus caighdeáin theicniúla a ailíniú, óir is iadsan an bhacainn is tábhachtaí ar thrádáil thrasatlantach faoi láthair.

Dúirt an tAire Bruton: "Tá mé thar a bheith sásta a rá gur deineadh dul chun cinn fíor i dtreo comhaontú a bhaint amach i measc na nAirí ag an gcruinniú neamhfhoirmiúil trádála i mBaile Átha Cliath. Tá an comhaontú seo mar chuid ríthábhachtach sa phróiseas le caibidlíocht a thosú ar Chomhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach nua AE-SAM.

"Tá fúm aontú ar an sainordú AE a bhaint amach roimh dheireadh Uachtaránacht na hÉireann i mí an Mheithimh. Táim ag tnúth le leanúint ag obair le mo comhghleacaithe Airí ó gach cearn den AE leis an ngiota tábhachtach oibre seo a thabhairt chun críche. "

"Thug Uachtaránacht na hÉireann tús áite do chobhsaíocht, fás agus poist. Tá de chumas ag comhaontú trádála nua borradh fíor a chur le fás eacnamaíoch agus cruthú post, gan aon ghá le caiteachas méadaithe ó Rialtais. Sin é an fáth go bhfuilim ag obair go dian chun an próiseas seo a bhogadh ar aghaidh. "

"Tá acmhainneacht ollmhór don AE agus d'Éirinn i gcur gcrích na gcomhaontuithe trádála nua le Ceanada agus san fhadtéarma leis an tSeapáin freisin. Táimid ag leathnú na gcomhaontuithe trádála nua AE in eochair-mhargaí na hÁise agus tá cainteanna trádála ar siúl le geilleagair atá ag fás go tapa, mar shampla Vítneam, An Téalainn agus an Mhalaeisia. "

An tAire Bruton - "Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le Leas-Chomhairleoir Slándála Náisiúnta SAM um Ghnóthaí Idirnáisiúnta Eacnamaíocha, Mike Froman, as freastal ar an gComhairle Trádála Neamhfhoirmiúil i mBaile Átha Cliath. Thug sé deis an-luachmhar d'Airí Trádála an AE an cur chuige atá beartaithe ag SAM a chloisteáil go díreach. Cheadaigh sé freisin dó tacaíocht na mBallstát do chomhaontú trádála forleathan a lorg. "

Den chéad uair don AE, bhuail duine lárnach ó rialtas an Uachtaráin Obama i Washington, Mike Froman, Leas-Chomhairleoir Slándála Náisiúnta SAM um Ghnóthaí Eacnamaíochta Idirnáisiúnta, le Airí AE chun ceisteanna faoi Chomhaontú Saorthrádála nua AE-SAM a phlé.

Leanann sé sraith cruinnithe ardleibhéil ag an Aire Bruton i Washington i mí an Mhárta le daoine tábhachtacha i rialtas an Uachtaráin Obama, ina measc Leas-Chomhairleoir Slándála Náisiúnta SAM um Ghnóthaí Idirnáisiúnta Eacnamaíocha Mike Froman agus an tAmbasadóir Kirk, USTR. Ní mór d'Airí Trádála an AE teacht ar chomhaontú ar dhréacht-sainordú caibidlíochta sular féidir leis an gCoimisiún Eorpach tús a chur le caibidlíocht le Rialtas SAM.

A CHRÍOCH SIN

 

NÓTAÍ D'EAGARTHÓIRÍ

Le linn Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE, is é an tAire Bruton atá freagrach as cathaoirleacht nó as comh-chathaoirleacht ar chruinnithe na gComhairlí Trádála, Iomaíochais agus EPSCO (Fostaíocht agus Beartas Sóisialta)

Chomh maith le cathaoirleacht a dhéanamh ar chúig Chomhairle fhoirmiúla, tá an tAire Bruton i mbun óstála ar thrí chruinniú Chomhairle Aireachta neamhfhoirmiúla i mBaile Átha Cliath le linn na hUachtaránachta. Tionóladh an Cruinniú Neamhfhoirmiúil EPSSCO i mí Feabhra agus beidh an Chomhairle Neamhfhoirmiúil Iomaíochais ar siúl an 1-3 Bealtaine.

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Cian Connaughton, Urlabhraí Preasa

T:

M:

E:

picture of Róisín McCann, Preasoifigeach

Róisín McCann, Preasoifigeach

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›