Skip to main content
envi

Athrú aeráide agus margadh aonair don gheilleagar glas, sin fócas chruinniú na nAirí Comhshaoil ​​AE i mBaile Átha Cliath

21.04.2013, 11:00 GMT


Dé Luain agus Dé Máirt seo chugainn, 22 agus 23 Aibreán, beidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Phil Hogan TD, ag óstáil Chruinniú Neamhfhoirmiúil na nAirí Comhshaoil AE i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Thar lá go leith pléifidh na hAirí raon ceisteanna tábhachtacha comhshaoil ​​agus aeráide. Ag teacht le téama "Cobhsaíochta, Fáis agus Post" Uachtaránacht na hÉireann, tabharfaidh an chéad seisiún an deis d'Airí plé a dhéanamh ar an dul chun cinn le hEoraip éifeachtúil ar acmhainní a bhaint amach, rud atá chomh ríthábhachtach d'iomaíochas na hEorpa agus cruthú post a phlé; agus an Teachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach ar Ag Tógáil an Mhargaidh Aonair do Tháirgí Glasa a foilsíodh le déanaí.

Ag fáiltiú dó roimh an deis seo, dúirt an tAire Comhshaoil ​​Phil Hogan, TD "Tá forbairt an mhargaidh aonair fheidhmiúil le haghaidh táirgí glasa mar chuid riachtanach le haistriú ar fud na hEorpa chuig todhchaí éifeachtúil ar acmhainní, agus aeráid  athléimneach, ísealchcarbóin. Cuireann an Chomhairle Neamhfhoirmeálta deis den scoth ar fáil do phlé polaitiúil leis an ngeilleagar agus an clár oibre glas acmhainní a chur chun cinn san AE ".

Beidh an seisiún tráthnóna ar Lá 1 ag díriú ar Chaighdeán an Aeir agus an Timpeallacht Uirbeach. Beidh na hairí ag plé réimse saincheisteanna, lena n-áirítear comhlíonadh na mbeartas reatha um cháilíocht aeir, comhleanúnachas le gealltanais idirnáisiúnta, agus conas is féidir linn aghaidh a thabhairt níos fearr ar thionchair an truaillithe aeir ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol, agus é a laghdú.  

Críochnóidh seisiúin an chéad lá le cur i láthair gearr ón g​​Coimisinéir Comhshaoil Janez Potočnik agus Méara Vitoria Gasteiz sa Spáinn, cathair a bhuaigh duais na bliana seo caite sa tionscnamh Príomhchathracha Glasa Eorpacha, atá á reáchtáil ag Coimisiún an AE.

Dé Máirt, athróidh an fócas go saincheisteanna aeráide, go sonrach go Teachtaireacht Chomhairleach an Coimisiún Eorpaigh ar an bpróiseas cainteanna idirnáisiúnta um athrú aeráide, a foilsíodh le déanaí. Beidh airí ag plé conas is féidir leis an AE obair go rathúil le páirtithe leasmhara eile le huaillmhian agus rannpháirtíocht sa chomhaontú domhanda nua a uasmhéadú, agus conas is féidir leo oibriú le chéile le rannpháirtíocht pholaitiúil agus idirghníomhaíocht, go hinmheánach agus le Páirtithe eile idirbheartaíochta, a shlógadh le móiminteam a thógáil chun an comhaontú a thabhairt i gcrích don sprioc-dháta 2015.

Cuirfidh an Coimisinéir um Ghníomhú Aeráide, Connie Hedegaard, Straitéis Oiriúnú Aeráide an AE i láthair go hachomair freisin.  Foilsíodh an 16 Aibreán í, agus tá faoi Uachtaránacht na hÉireann Conclúidí Comhairle a aontú fúithi do chruinniú na Comhairle Comhshaoil ​​i mí an Mheithimh.

Críochnóidh lá 2 le lón oibre ag a mbeidh na hAirí Comhshaoil fara na hAirí Fuinnimh do mhalartú tosaigh tuairimí polaitiúla maidir le Páipéar Glas an AE - Creatlach 2030 do Bheartais Aeráide agus Fuinnimh. D’eisigh an Coimisiún Eorpach an 27 Márta, 2013 é, agus is céim thábhachtach é an Páipéar Glas i bpróiseas forbartha beartais an AE.

Beidh preasagallamh á thabhairt ag an Aire Hogan mar Uachtarán na Comhairle ar 12.00 GMT Dé Máirt, 23 Aibreán, i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. I dteannta an tAire ag an bpreasagallamh  beidh na Coimisinéirí Potočnik agus Hedegaard.

A CHRÍOCH SIN

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

picture of Marcella  Smyth
, Urlabhraí Preasa - COREPER I

Marcella Smyth , Urlabhraí Preasa - COREPER I

T:

M:

E:

Sean Dunne, Press Officer

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›