Skip to main content
tte

Tionól Idirlín Feasta - ceannairí Domhanda an Tionscail i mBaile Átha Cliath

07.05.2013, 11:30 GMT


Imeacht a dhíríonn freisin ar an gcaoi a dtacóidh taighde agus nuáil Idirlín Feasta na hEorpa le hiomaíochas an AE agus tonn nua teicneolaíochtaí a chumasú roimh Fhís 2020

Tionólfar Tionól Idirlín Feasta (FIA) an 8-10 Bealtaine, i gcomhar le hUachtaránacht AE na hÉireann agus aithníonn sé an gá práinneach le codanna suntasacha den Idirlíon a athdhearadh, le cur chuige leathan ildisciplíneach, chun freastal ar uaillmhianta sochaíocha , gnó agus teicneolaíochta na hEorpa. 

Díreoidh an ócáid ​​ar conas a thacóidh taighde agus nuáil Idirlín Feasta  le hiomaíochas an AE agus leis an gcumas tonn nua teicneolaíochtaí a shaoradh díreach roimh Fhís 2020.

Ceapadh FIA Bhaile Átha Cliath ar dhá phríomhthéama, Iomaíochas na hEorpa, i dtreo bhoinn Idirlín Feasta AE a bheidh éagsúlaithe, iomaíoch, tionsclaíoch, le feidhmíocht nuála ard i margaí domhanda. Taighde agus nuáil Eorpach an dara téama, agus díreofar an plé ar shaothrú níos éifeachtaí ar thorthaí taighde Idirlín Feasta an AE ón tionscal, lucht acadúil agus lucht taighde

Beidh ceannairí tionscail ó Intel, Bell Labs agus daoine eile páirteach le lucht acadúil agus saineolaithe teicneolaíochta ó gach cearn den domhan don Tionól tábhachtach Idirlíon Feasta. Tá an t-imeacht ina mheitheal machnaimh suntasach, agus is mórdheis é le teicneolaíocht a léiriú agus líonrú ag an Helix i mBaile Átha Cliath.  Saineolaithe a bhfuil cáil dhomhanda orthu ó Ghrúpa Bhogearraí & Chórais Teileachumarsáide (GBCT) Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge  (WIT) a d’eagraigh é. 

"Tá Éire lánullamh chun bheith ina imreoir tosaigh i múnlú an idirlín amach anseo", a deir bunaitheoir agus Stiúrthóir TSSG, an Dr Willie Donnelly. "Tá lucht saothair ardoilte againn. Tá na himreoirí tábhachtacha ar nós Google, Intel, Ericsson, Amazon agus daoine eile anseo. Táimid freisin inár sochaí phobal-bhunaithe agus bímid i dteagmháil lena chéile níos mó. Tá a fhios againn cad atá uainn ón idirlíon amach anseo agus ní heagal linn ár dtuairimí a nochtadh.”

Tionscnamh a thiomáineann an pobal taighde is ea an Tionól, le tacaíocht ó níos mó ná 150 tionscadal taighde a d’aithin an gá gníomhaíochtaí Eorpacha a neartú ar an idirlíon feasta  chun iomaíochas na hEorpa sa mhargadh domhanda a chothabháil.

Tá téama an Tionóil Idirlín Feasta, "luas a chur le nuáil" i gcomhréir le príomhchuspóirí  Chlár Uachtaránacht na hÉireann, an Clár Oibre Digiteach do phoist agus fás a chur chun cinn. Ní mór teicneolaíochtaí agus an t-idirlíon a uasmhéadú chun fás inbhuanaithe a thiomáint agus seirbhísí nua a sheachadadh do shaoránaigh. Tá taighde agus nuáil ina bpríomhthiománaithe ar idirlíon agus tírdhreach teicneolaíochta na hÉireann faoi láthair agus beidh siad de dhlúth agus d’inneach i gcomhrá trí lá FIA.


Faigh tuilleadh eolais faoi cheann de mhór-imeachtaí ár nUachtaránachta - An Tionól Digiteach.

 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›