Skip to main content
epsco

Plean Gníomhaíochta nua aontaithe do chúram sláinte trasteorann nuálach

13.05.2013, 15:49 GMT


Dearbhú dírithe ar thosaíocht d'úsáid TFC sa tsláinte i measc na mBallstát

Airí Sláinte an AE, agus iad le chéile i mBaile Átha Cliath ag an gComhdháil Aireachta rShláinte Ardleibhéil d'eagraigh Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach, d'aontaigh siad inniu ar Dhearbhú ar rShláinte, a chuir Uachtaránacht na hÉireann i láthair. Tá an Dearbhú dírithe ar thosaíocht d'úsáid TFC sa tsláinte i measc Ballstát chun córais sláinte níos sábháilte, inbhuanaithe agus nuálaí a chothú do gach saoránach Eorpach.

Ag fógairt chomhaontú an Dearbhaithe dó, dúirt Aire Sláinte na hÉireann James Reilly, TD "Tá áthas orm go n-aithníonn na hAirí Sláinte eile ó gach cearn den Aontas Eorpach na buntáistí is féidir le TFC a thabhairt d'earnáil na sláinte. Thar ceann Uachtaránacht na hÉireann cuirim fáilte roimh an 'bPlean Gníomhaíochta rShláinte 2012 - 2020 - cúram sláinte nuálach don21ú haois'. Ní thabharfaidh forbairt na n-éiceachóras rShláinte ach torthaí sláinte níos fearr do shaoránaigh na mballstát go léir, ach fairis sin buntáistí eacnamaíochta trí theicneolaíochtaí nua a fhorbairt agus méadú ar dheiseanna fostaíochta. Léiríonn comhaontú an Dearbhaithe seo ár dtiomantas comhchoiteann le héiceachórais rShláinte a thabhairt i gcrích, agus sinn ag leanúint orainn le próiseas athchóirithe ár gcóras sláinte ar fud na hEorpa ".

Is iad cuspóirí an éiceachóras rShláinte nuáil san earnáil phríobháideach agus phoiblí a chur chun cinn ar bhonn comhoibritheach; geilleagar bríomhar a chinntiú d'imlonnú na n-iarratas rShláinte; agus tacú le straitéisí cúraim shóisialta náisiúnta, réigiúnacha agus sláinte. Lean an tAire Reilly air "mar Airí Sláinte aithnímid go mbaineann dúshláin shuntasacha le héiceachórais rShláinte a fhorbairt go héifeachtach. Ach creidimid gur féidir na dúshláin sin a shárú trí obair i gcomhar leis na príomhpháirtithe leasmhara i dteaghlach na sláinte. Tá páirtithe leasmhara amhail othair agus na gcúramóirí, eagraíochtaí taighde, soláthraithe cúram sláinte agus sóisialta, ceannairí tionscail, agus údaráis rialála lárnach le rath sa réimse seo a chinntiú. Is cuid dár dtiomantas é inniu dul i gcomhar go hiomlán leis na páirtithe leasmhara sin go léir ".

 Mar chuid den Dearbhú, d'aontaigh na hAirí ar na gníomhartha seo a leanas:

  • Comhordú ar na beartais uile a bhaineann le rShláinte a neartú .
  • Idirphlé éiceachórais a chothú atá dírithe ar fhoghlaim fhrithpháirteach agus roinnt taithí mhaith idir an tionscal, lucht acadúil, othair, saoránaigh agus an tseirbhís sláinte.
  • Luas a chur le cur i bhfeidhm na ngléasanna agus na bpróiseas reatha agus cruthaithe le margadh nuálach a chruthú agus lena chinntiú go bhfaighidh saoránaigh na torthaí is fearr níos tapa, trí thosaíochtaí atá ann cheana féin a chur i bhfeidhm.

Chun tacú leis na gníomhaíochtaí d'iarr an tAire Reilly, ar son an Uachtaránacht na hÉireann, ar na Ballstáit cur leis an gcomhar eatarthu ar rShláinte agus d'iarr sé ar an gCoimisiún Eorpach tacú leis na Ballstáit ina gcuid iarrachtaí chun réitigh rShláinte trí éiceachórais a imlonnú, ag baint úsáide as na huirlisí agus na hionstraimí cuí atá ar fáil.

Tá an tSeachtain rShláinte ina cuid de chlár Uachtaránacht na hÉireann atá dírithe ar  chórais sláinte nuálacha agus inbhuanaithe na todhchaí. Bhain an Uachtaránacht amach an comhaontú le déanaí le saoránaigh a chosaint ar mhórbhagairtí trasteorann do shláinte mar chuid den iarracht le hEoraip níos sláintiúla thógáil.


AN CHRÍOCH SIN

Imeachtaí Gaolmhara

13.05.2013 - 15.05.2013

Comhdháil Ardleibhéil Ríomhsheirbhísí Sláinte

epsco, compet

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Linda Forde, Foireann na Seachtaine rShláinte

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›