Skip to main content
eycs

Rochtain mhéadaithe ar ardoideachas - tosaíocht d’Airí Oideachais na hEorpa

16.05.2013, 14:50 GMT


Conclúidí glactha le dul i ngleic le bacainní ar ardoideachas

Ghlac Airí Oideachais na hEorpa Conclúidí inniu le rochtain ar ardoideachas a fheabhsú.  Aire Oideachais agus Scileanna na hÉireann, Ruairí Quinn TD, a bhí sa chathaoir ar
Chomhairle Airí  Oideachais an AE sa Bhruiséil. 


Dhírigh Airí Oideachais na hEorpa ar an tábhacht atá le rochtain níos cothroime ar ardoideachas ag an dara cruinniú, agus an ceann deireanach, den Chomhairle Oideachas faoi Uachtaránacht na hÉireann. Na Conclúidí a glacadh, tógann siad ar na cinn a pléadh i mBealtaine 2010 faoi Uachtaránacht na Spáinne, ar ghné shóisialta an oideachais agus na hoiliúna go ginearálta.

Ag cruinniú na Comhairle, d’uasdátaigh an tAire Quinn a chomhghleacaithe Eorpacha ar dhul chun cinn na caibidlíochta ar “Erasmus do Chách”. Phléigh toscairí an Tionscnamh Óige freisin.

Le linn an chruinnithe phléigh na hAirí “Gairm  múinteoireachta den chaighdeán is airde a chinntiú chun bonn a chur faoi thorthaí foghlama níos fearr”, agus labhair saineolaithe idirnáisiúnta leo, Christine Blower, Ard-Rúnaí Aontas Náisiúnta na Múinteoirí, agus Pasi Sahlberg, Ard-Stiúrthóir Lárionad do Shoghluaisteacht agus Comhar Idirnáisiúnta na Fionlainne ar an ábhar seo.


Ina dhiaidh sin, dúirt an tAire Quinn: “Tá áthas ar leith orm gur ghlacamar leis na Conclúidí seo inniu. Tá an iomarca mac léinn fós nach bhfuil rannpháirteach san ardoideachas i ngeall ar a n-imthosca soch-eacnamaíocha, córais tacaíochta agus treorach nach leor, agus bacainní eile. Chomh maith le méadú ar riosca na dífhostaíochta agus an eisiaimh shóisialta, is cur amú gan ghá ar acmhainneacht dhaonna é sin. Rachaidh na Conclúidí a glacadh inniu i ngleic leis seo agus rachaidh siad chun sochair chuig sochaithe ar fud an AE.

Tá Éire i mbun Uachtaránacht Chomhairle an AE go dtí 30 Meitheamh.
 
Aithníodh roinnt tosaíochtaí reachtacha san oideachas le linn na hUachtaránachta. Seo iad: 

• Rialachán lena mbunaítear “Erasmus do Chách”
• Treoir nua le Treoir 2005/36 i ndáil le haitheantas na gcáilíochtaí gairmiúla a leasú
• Rialachán maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (EGF)
• Cinneadh ar Chlár Oibre Straitéiseach um Nuáil na hInstitiúide Eorpaí um Nuáil agus Teicneolaíocht (EIT) agus Rialacháin lena leasaítear Rialachán 2008 lenar bunaíodh an EIT.
 

 

A CHRÍOCH SIN

 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Sarah Miley, Preasoifig, An Roinn Oideachais agus Scileanna

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›