Skip to main content
agri

Seolann AE, SAM, Ceanada comhaontas Aigéin Atlantaigh Taighde I nGaillimh

24.05.2013, 14:30 GMT


D'aontaigh an tAontas Eorpach, na Stáit Aontaithe agus Ceanada inniu chun teacht le chéile ar Thaighde an Aigéin Atlantaigh. Tá fúthu chun tuiscint níos fearr a fháil ar an Aigéan Atlantach agus bainistiú inbhuanaithe a chuid acmhainní a chur chun cinn. Tá sé mar aidhm ag an gComhaontú iarrachtaí breathnadóireachta farraige na dtrí chomhpháirtí a nascadh. Déanfaidh an obair staidéar freisin ar an idirghníomhaíocht idir an tAigéan Atlantach agus an tAigéan Artach, go háirithe i ndáil leis an athrú aeráide. Tá an AE agus a Bhallstáit ag infheistiú beagnach € 2 billiún ar thaighde mara agus muirí gach bliain. Síníodh an 'Ráiteas na Gaillimhe ar Chomhar an Aigéin Atlantaigh' inniu ag comhdháil ardleibhéil ag Foras Mara na hÉireann i nGaillimh.

Dúirt an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuáil agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn: "Níl tairbhe á baint as acmhainneacht ollmhór an Atlantaigh don chuid is mó.  Is dócha gur mó ár gcuid eolais faoi dhromchla na gealaí agus Mars ná faoi ghrinneall na farraige doimhne. Is féidir leis an gcomhaontas seo cuid mhór a dhéanamh le freagairt ar dhúshláin cosúil le hathrú aeráide agus slándáil bia. "

Coimisinéir Geoghegan-Quinn - "Is dócha gur mó ár gcuid eolais faoi dhromchla na gealaí agus Mars ná faoi ghrinneall na farraige doimhne."

Dúirt Coimisinéir Eorpach na nGnóthaí Muirí agus an Iascaigh, Maria Damanaki: "Tacaíonn comhaontú an lae inniu go hiomlán le Straitéis Mhuirí an Atlantaigh a chuir muiid ar aghaidh an mhí seo.  Ábhar spéise ar leith is ea an tionscnamh do chúig stát Atlantach an AE, ach tá sé ar oscailt do thaighdeoirí ó gach cearn den Eoraip agus thairsti. Rachaidh an t-eolas a gheofar chun tairbhe an chách. "

Coimisinéir Damanaki - "Tacaíonn comhaontú an lae inniu go hiomlán le Straitéis Mhuirí an Atlantaigh a chuir muiid ar aghaidh an mhí seo.

Aithníonn an comhaontú gurb éifeachtaí a bheidh taighde an Atlantaigh i go leor réimsí má chomhordaítear ar bhonn trasatlantach é. Áirítear ar na réimsí do chomhoibriú faoin gcomhaontú:  córas breathnadóireachta agus réamhaisnéise don Aigéan Atlantach; mapáil réimsí criticiúla de ghrinneall na farraige san Atlantach; agus taighde feasta a aithint agus a mholadh.

Dúirt an Taoiseach, an tUasal Enda Kenny, TD: "Léiríonn an lá iInniu feasacht nua polaitíochta agus beartais farraige chun poist agus fás inbhuanaithe a chruthú. Cuireann feasacht mar seo buntáistí sochaíocha níos leithne ar fáil, amhail tuiscint ar athruithe móra comhshaoil ​​agus na rioscaí bainteacha. Bhí sé ina thosaíocht mhór d’Uachtaránacht na hÉireann tacú le comhaontas taighde Aigéan Atlantach a bhaint amach agus fáiltím roimh shíniú Ráiteas na Gaillimhe ag an gCoimisiún Eorpach, na Stáit Aontaithe agus Ceanada anseo ag Foras na Mara inniu. Ba thosaíocht d'Éirinn Straitéis Muirí an Atlantaigh chomh maith mar agus déanaim comhghairdeas le gach duine atá bainteach le seoladh an Phlean Gníomhaíochta leis an ngeilleagar mara agus muirí i gCeantar an Aigéin Atlantaigh a athbheochan. 

an Taoiseach - "Léiríonn an lá iInniu feasacht nua polaitíochta agus beartais farraige chun poist agus fás inbhuanaithe a chruthú."

Tá sé mar aidhm ag an bPlean Gníomhaíochta Atlantaigh a thaispeáint conas is féidir le Ballstáit Atlantaigh an AE, a réigiúin agus an Coimisiún cabhrú le fás inbhuanaithe sna réigiúin cósta a chruthú agus an "geilleagar gorm" a thiomáint ar aghaidh, a bhfuil an cumas ann 7 milliún post a chur ar fáil san Eoraip faoin mbliain 2020.

Dúirt an tUasal Simon Coveney, TD, Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara: "Tá ról tábhachtach ag Éirinn le phlean Gníomhaíochta Cheantar an Atlantaigh a chur i bhfeidhm, agus bainfidh sí go leor buntáistí as. Tá 'Plean Muirí Comhtháite d'Éirinn - Feidhm a bhaint as Saibhreas ár nAigéan' an Rialtais fréamhaithe i an ról féideartha na n-aigéan sa téarnamh geilleagrach le sprioc láimhdeachas "Geilleagar Gorm" na hÉireann a mhéadú go suntasach go dtí os cionn € 6.4 billiún faoi 2020 agus a chion san OTI a dhúbailt faoi 2030 (go 2.4%). "

A Chríoch sin.
Cúlra

Ó 2002 i leith, d’infheistigh an tAontas Eorpach os cionn dhá billiún euro i níos mó ná míle tionscadal taighde mara. Áirítear orthu sin:
• an tionscadal € 10 milliún ice2sea ceithre bliana leis an tionchar a thuar  a d'fhéadfadh a bheith ag oighir ag leá ar leibhéil na farraige feadh chósta na hEorpa,
• tionscadail réamhaisnéise, € 62 milliún monatóireachta MyOcean, agus
• an tionscadal ceithre bliana € 7 milliún Euro-Abhantraí, chun tuiscint níos fearr a fháil ar na próisis chuan-scála a mbíonn tionchar acu ar éiceachórais an Atlantaigh Thuaidh ó athrú aeráide nádúrtha go  brú de dhéantús an duine.

Naisc

Straitéis Mhuirí AE don Atlantach

Taighde muirí agus mara a mhaoiníonn an AE

Comhar Taighde Idirnáisiúnta an AE

Institiúid Mhuirí na Gaillimhe – Leathanach Imeachtaí  (Cuirfear téacs an chomhaontaithe anseo)

Plean Muirí Comhtháite d'Éirinn – Feidhm a bhaint as Saibhreas ár nAigéan

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Lisa Fitzpatrick, Communications Manager, Marine Institute

T:

M:

E:

picture of Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

T:

M:

E:

picture of Gerald Angley, Stiúrthóir Polasaí Cumarsáide

Gerald Angley, Stiúrthóir Polasaí Cumarsáide

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›