Skip to main content
eycs

Míniú Uachtaránachta: Erasmus +

26.06.2013, 11:00 GMT


Bhain Uachtaránacht na hÉireann comhaontú amach inniu maidir le Erasmus + i measc Bhallstáit an AE agus le Parlaimint na hEorpa. Erasmus + (2014-2020), sin an creatchlár nua uileghabhálach €16bn um oideachas, oiliúint, óige agus spórt.

Ní leis an óige amháin a bhaineann Erasmus +. Tugann sé le chéile an Clár Foghlama Fadsaoil (gníomhaíochtaí Leonardo, Comenius, Grundtvig, Erasmus agus Jean Monnet), an Óige i mBun Gníomhaíochta agus cúig chlár idirnáisiúnta eile, ina measc Erasmus Mundus agus Tempus, isteach i gclár aonair, simplithe, nua-aimseartha. Beidh an clár nua ag díriú ar fhoghlaim fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil ar fud an AE chun feabhas a chur ar scileanna agus infhostaitheacht na mac léinn, na n-oideachasóirí agus na n-oibrithe.

Arna ainmniú as an gclár malartaithe mac léinn Erasmus ar éirigh thar barr leis (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students -Scéim Gníomhaíochta an Chomhphobail Eorpaigh do Shoghluaisteacht na Mac Léinn Ollscoile), tógfaidh an creat nua ar an mbranda aithnidiúil, gradamúil AE trí fhócas breise ar shoghluaisteacht na mac léinn agus oideachasóirí, athchóiriú ar struchtúir atá faoi fhorluí agus breis comhair i réimse an oideachais le tíortha nach bhfuil san AE.

20130625 Erasmus Infographic

Bogann Erasmus + cláir oideachais agus oiliúna an AE, ar bunchloch an AE iad, chuig fócas leathan a  chomhcheanglóidh próiseas níos sruthlínithe le breis inrochtaineachta agus deiseanna le breis mac léinn, oideachasóirí agus oibrithe san AE a bheith páirteach ná riamh (os cionn 4 milliún).

Sa chlár nua beidh fócas ar mhalartú dea-chleachtais sa mhúinteoireacht agus iarracht le  comhpháirtíochtaí láidre a thógáil idir lucht oideachais agus gnó chun nuáil agus iomaíochas a chothú, agus infhostaitheacht a chur chun cinn, go háirithe inár ndaoine óga ag tráth na diandífhostaíochta óige. Den chéad uair, beidh spórt  ina chomhpháirt lárnach agus fócas ar ghníomhaíochtaí ,  uileghabhálacht agus comhar ag leibhéal an phobail. 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›