Skip to main content
agri

Aire Coveney - cabhair dhearfach chuiditheach ón bParlaimint ar leasú an CBT

28.05.2013, 14:00 GMT


D'fháiltigh an tAn tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney, inniu roimh an gcabhair dhearfach chuiditheach ó Pharlaimint na hEorpa le comhaontú polaitiúil a bhaint amach ar leasú an CBT faoi dheireadh an Mheithimh. Ag labhairt dó tar éis chruinniú neamhfhoirmiúil Chomhairle na nAirí Talmhaíochta i mBaile Átha Cliath, ghabh an tAire Coveney buíochas as freagra dearfach na Parlaiminte ar a chuireadh labhairt go díreach leis na hAirí. Thuig sé go háirithe luach rannpháirtíocht na Parlaiminte lena chur ar chumas na dtrí institiúid malartú smaointe le tuiscint níos fearr a fháil ar sheasamh a chéile ar chuid de na príomhcheisteanna polaitiúla. Thug sé deis freisin don Chomhairle machnamh ar na malartuithe agus a cuid féin plé a dhéanamh ar réiteach na saincheisteanna polaitiúla sin.

Tharla an plé le Parlaimint na hEorpa maidin Dé Luain, nuair a bhí Cathaoirleach Choiste na Parlaiminte um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe, Paolo DeCastro, na Rapóirtéirí ar gach ceann de na ceithre shainchomhad um athchóiriú an CBT, agus na Comhordaitheoirí ó gach ceann de ghrúpaí polaitiúla na Parlaiminte i láthair na Comhairle. Thug an tUasal DeCastro agus na Rapóirtéirí cur síos ar a seasaimh maidir le saincheisteanna tábhachtacha, ina measc cóineasú inmheánach na n-íocaíochtaí díreacha, íocaíochtaí cúpláilte, cuótaí siúcra, aisíocaíochtaí onnmhairithe agus réimsí  sriantachta nádúrtha. Tugadh deis do na hAirí ansin a dtuairimí agus a gcuid ábhar imní a mhalartú leis an bParlaimint in iarracht chun réimsí acmhainne comhthalún a aithint. Dúirt an tAire Coveney gur malartú an-úsáideach agus faisnéiseach a bhí ann, a rinneadh in atmaisféar an-dearfach ina raibh sé soiléir go raibh na trí institiúid fós dírithe go daingean ar chomhaontú a bhaint amach faoi dheireadh Uachtaránacht na hÉireann.

An tAire Coveney - "Thar aon ní eile, neartaigh na cainteanna sin mo mhuinín go mbeidh mé in ann pacáiste beart a chur i láthair na Comhairle ag deireadh an Mheithimh a ligfidh dúinn comhaontú polaitiúil foriomlán a thabhairt chun críche  laistigh den amscála a leagamar amach ag tús Uachtaránacht na hÉireann."

Gnáthchruinniú Comhairle a bhí ann inniu, an dara lá den chruinniú neamhfhoirmiúil, agus an tAire Coveney i gceannas ar phlé  athleanúna a léirigh torthaí mhalartuithe an lae inné. Rinneadh plé ar sheasaimh gach ceann de na trí institiúid ar na saincheisteanna faoi seach, agus an tAire Coveney ag lorg tuairimí na mBallstát maidir le conas a d'fhéadfaí na difríochtaí idir na hinstitiúidí a laghdú i gcomhthéacs níos leithne le teacht ar chomhaontú foriomlán sásúil. Bhí sé an-sásta leis na malartuithe, agus gheall sé tuairimí na mBallstát a chur san áireamh agus iad ag druidim i dtreo comhréitigh fhoriomláin. 

Dúirt an tAire Coveney:

"Dhá rud an-suntasach a tharla ar ár dtionól le dhá lá anuas. Den chéad uair, bhí plé díreach ag Parlaimint na hEorpa leis na hAirí Talmhaíochta ar shaincheisteanna tábhachtacha atá ina ábhar imní dúinn go léir. Rinne siad amhlaidh ar bhealach an-oscailte agus cuiditheach, ar fháiltigh  mé féin agus mo chomhghleacaithe Ballstát go croíúil roimhe. Agus d' éascaigh sé sin plé  an-úsáideach,  cuimsitheach Comhairle, a bunaíodh go díreach ar na pointí a d'eascair ón bplé leis an bParlaimint.

"Bhí an plé inné an-chabhrach. Tá áthas ar leith orm gur tháinig tairbhe chomh mór sin as tionscnamh neamhghnách na hUachtaránachta cuireadh a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa chuig plé neamhfhoirmiúil díreach. Ba léir go n-aithníonn na trí institiúid an fhíric gur gá cinntí tábhachtacha a dhéanamh gan mhoill, agus sílim go mbeidh an malartú neamhfhoirmiúil leis an bParlaimint, go háirithe, ina chabhair mhór agus muid ag bogadh isteach i seachtainí deiridh na caibidlíochta.

"D'éisteas go han-chúramach le tuairimí na mBallstát ar na saincheisteanna a pléadh le dhá lá anuas. Cabhróidh na tuairimí sin le hidirghníomhaíocht leanúnach na hUachtaránachta leis an bParlaimint agus leis an gCoimisiún agus sinn ag féachaint le teacht ar réiteach faoi na cruinnithe trípháirtí agus na díospóireachtaí polaitiúla comhthreomhara sna seachtainí atá romhainn. Thar aon ní eile, neartaigh na cainteanna sin mo mhuinín go mbeidh mé in ann pacáiste beart a chur i láthair na Comhairle ag deireadh an Mheithimh a ligfidh dúinn comhaontú polaitiúil foriomlán a thabhairt chun críche  laistigh den amscála a leagamar amach ag tús Uachtaránacht na hÉireann. "

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

picture of Martina Kearney, Preasoifigeach

Martina Kearney, Preasoifigeach

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›