Skip to main content
compet

Tá Uachtaránacht na hÉireann dírithe ar dhul chun cinn ar thosaíochtaí nuála agus taighde tábhachtacha san AE

30.05.2013, 07:00 GMT


A scríobhann an tAire Stáit um Thaighde agus Nuáil, Seán Sherlock, T.D.

Is iad na príomhthosaíochtaí taighde agus nuála le linn Uachtaránacht na hÉireann  comhaontú polaitiúil a aimsiú ar an gClár Fís 2020, an Creatchlár um Thaighde Eorpach atá le tosú in 2014, agus dul chun cinn breise a dhéanamh ar an Limistéar Eorpach Taighde a bhaint amach. 

Táimid ag obair go dian leis na Ballstáit, an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú maidir le Fís 2020 a thabhairt chun críche i rith na hUachtaránachta agus leanfar den obair seo go deireadh an Mheithimh.

Is próiseas an-chasta leasanna éagsúla na bpáirtithe lena mbaineann a réiteach. Mar sin féin, cuirim fáilte roimh thiomantas comhroinnte na bpáirtithe uile atá i dtrácht i gcur chun cinn na caibidlíochta sin.

Tá sé ríthábhachtach a léiríú do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh go bhfuil muid ag ionadú a leasanna go héifeachtúil agus go héifeachtach. Agus tá sé fíor-riachtanach, dá bhrí sin, go ndéanfaidh muid dul chun cinn chomh tapa agus is féidir chun a chinntiú go mbeidh dóthain ama chun éifeacht a thabhairt do na nósanna imeachta reachtacha is gá le Fís 2020 a chur i bhfeidhm ó thús 2014. Gné thábhachtach, go deimhin, nuálaíocht tábhachtach de chuid Fís 2020 is ea an fócas ar dhul i ngleic le dúshláin mhóra na sochaí - ceisteanna móra atá ag saoránaigh san Eoraip agus in áiteanna eile. Glacfar le cur chuige dúshlánach atá bunaithe ar acmhainní agus eolas a thabhairt le chéile ar fud na réimsí éagsúla, teicneolaíochtaí agus disciplíní, lena n-áirítear eolaíochtaí sóisialta agus na daonnachtaí, le dul i ngleic le saincheisteanna ar nós an athraithe aeráide, iompar inbhuanaithe agus soghluaisteacht a fhorbairt, fuinneamh in-athnuaite a dhéanamh níos inacmhainne, sábháilteacht agus slándáil bia a áirithiú, agus déileáil leis an dúshlán a bhaineann le daonra atá ag dul in aois.

Cuireann taighde sna réimsí sin deiseanna iontacha ar fáil do shaoránaigh na hEorpa, taighdeoirí agus fiontraithe. Tugann méid an bhuiséid d’Fhís 2020, thart ar € 70bn, teist ar an tábhacht a bhaineann le leanúint ar aghaidh ag infheistiú i mbonn eolaíochta na hEorpa.

Tá Uachtaránacht na hÉireann dírithe freisin go dian ar bhearta leis an Limistéar Eorpach Taighde (ERA) a chur chun cinn. Teastaíonn limistéar aontaithe taighde ón Eoraip le tallann agus infheistíocht a mhealladh. Ní mór na bearnaí atá fós ann a líonadh go pras, le fíormhargadh aonair d’eolas, taighde agus nuáil a chruthú.

Bhí fúinn aird a dhíriú ar an dul chun cinn suntasach i dtreo na sprice a leag an Chomhairle Eorpach síos i mí Feabhra 2011 - ceantar Taighde na hEorpa a chríochnú faoi 2014, agus é a dhaingniú. 

Mar Uachtaránacht, chuir muid tús le díospóireacht bheartais ag an gComhairle Iomaíochais i mí Feabhra ar cheist na rochtana níos fearr ar fhaisnéis eolaíoch. Leanfaimid ar aghaidh chun tuairimí a mhalartú leis an bParlaimint d'fhonn forbairt bhreise a dhéanamh ar an mbeartas maidir le rochtain oscailte ar fhaisnéis eolaíoch agus a chur i bhfeidhm san Aontas Eorpach, agus go háirithe i gcomhthéacs Fís 2020.

Táimid dírithe freisin ar an gcaoi is fearr chun infheistíocht phoiblí chomhordaithe i dtaighde agus nuáil ar fud na hEorpa trí Chomhchlárúchán a chinntiú. Chun na críche sin, d'óstáil muid  comhdháil mhór ar na ceachtanna ón taithí go dtí seo ar Chomhchlárúcháin agus an bealach chun cinn.

Ina dhiaidh seo, beidh mé i mo Chathaoirleach ar phlé beartais ar chomhchlárú ag Comhairle Iomaíochais na Bealtaine, a bhunófar ar thuarascáil chomhdháil na hUachtaránacht.

Is cuid riachtanach, chrosghearrtha agus lárnach den Limistéar Eorpach Taighde comhar idirnáisiúnta i dtaighde agus i nuáil a fheabhsú agus a dhíriú. Tá ról ríthábhachtach aige le  cur le caighdeán an taighde Eorpaigh agus le neartú ar iomaíochas eacnamaíoch, tionsclaíoch agus teicneolaíoch na hEorpa.

Ag Comhairle Iomaíochais na Bealtaine, beimid ag moladh conclúidí Comhairle chun tacú leis an straitéis nua um chomhar idirnáisiúnta i dtaighde agus nuáil a fhorbairt, mar atá molta i dTeachtaireacht ERA an Choimisiúin, agus sa Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le "Comhar idirnáisiúnta i dtaighde agus i nuáil a fheabhsú agus a dhíriú. "

D'óstáil muid comhdháil thábhachtach freisin ar an gcaoi is fearr chun margadh saothair oscailte do thaighdeoirí a chur chun cinn. Ceann de chuspóirí lárnacha an Limistéir Eorpaigh Taighde, sin suíomh níos tarraingtí do thaighdeoirí trí dheiseanna gairme níos fearr a dhéanamh den Eoraip. 

Thug comhdháil na dTaighdeoirí agus na Soghluaisteachta Gairme deis leis an dul chun cinn a thomhas maidir leis na cuspóirí agus conas tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh de thoradh idirghníomhú na dtaighdeoirí agus lucht déanta beartais a bhaint amach. Trí cheardlanna idirghníomhacha agus fóraim díospóireachta, d'fhorbair toscairí tionscnaimh phraiticiúla chun cabhrú leis an Eoraip na bacainn ar shoghluaisteacht (idir tíortha agus / nó earnálacha fostaíochta) a shárú agus chun feabhas a chur ar ionchais ghairme na dtaighdeoirí.

Beidh conclúidí na comhdhála ag díriú ar bhearta a chabhróidh le cuspóirí ERA, sin deiseanna gairme níos fearr do thaighdeoirí, a bhaint amach.

I rith an Mheitheamh, beidh Uachtaránacht na hÉireann ag óstáil trí chomhdháil taighde mhóra. Tionólfar an chomhdháil Seachtain na Réigiún nuálacha san Eoraip (WIRE) 2013 i gCorcaigh an 5-7 Meitheamh. Tá sraith na gComhdhálacha WIRE aitheanta anois mar ghné lárnach in éascú an chláir oibre réigiúnaigh Eorpaigh.

Tabharfaidh EuroSME 2013 i mBaile Átha Cliath ar 11-12 Meitheamh na céadta fiontraithe, lucht déanta beartas, eagraíochtaí tacaíochta FBM le chéile ón earnáil phríobháideach agus ón earnáil phoiblí, agus comhlachtaí idirmheánacha eile lena gcuid fuinnimh agus smaointe a chur ar fáil ar conas feabhas a chur ar éicea-chórais an AE d'fhiontair nuálacha. Ina theannta sin, cuirfidh sé bearta sonracha do FBManna in Fís 2020 in aithne don phobal seo. 

EuroNanoForum 2013 um Nuáil Nanaitheicneolaíochta: tionólfar an chomhdháil Ó thaighde go tráchtálú – an droichead go Fís 2020 i mBaile Átha Cliath ón 18-20 Meitheamh. Príomhfhócas na comhdhála, sin tráchtálú na nanaitheicneolaíochta, leas a bhaint as a acmhainneacht do chur i bhfeidhm nua, í a bhrú ó theicneolaíocht cumasaithe go dtí forbairt agus a úsáid i dtáirgí deiridh. Agus Fís 2020 le tosú in 2014, úsáidfear an chomhdháil le breathnú ar conas a luífidh nanaitheicneolaíochtaí leis an struchtúr nua laistigh de na príomhréimsí tosaíochta, Eolaíochta den Scoth, Ceannaireacht Thionsclaíoch agus Dúshláin Shochaíocha.

Le linn Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE, is é an tAire Éireannach um Thaighde agus Nuáil Sean Sherlock TD atá ina chathaoirleach ar chruinnithe na hAirí Taighde ag an gComhairle Iomaíochais. Chun tuilleadh eolais a fháil ar Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE téigh go dtí www.eu2013.ie   

Imeachtaí Gaolmhara

29.05.2013 - 29.05.2013

Comhairle Iomaíochais (COMPET)

compet

18.06.2013 - 20.06.2013

Fóram EuroNano2013

compet

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Cian Connaughton, Urlabhraí Preasa

T:

M:

E:

picture of Marcella  Smyth
, Urlabhraí Preasa - COREPER I

Marcella Smyth , Urlabhraí Preasa - COREPER I

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›