Skip to main content
eycs, compet

Aontaíonn Uachtaránacht na hÉireann reachtaíocht le cáilíochtaí gairmiúla a aithint

12.06.2013, 16:30 GMT


I measc tograí nua tá Cárta Gairmiúil Eorpach a thabhairt isteach agus córas aláraim le tomhaltóirí agus othair a chosaint.

Tháinig Uachtaránacht na hÉireann ar chomhaontú polaitiúil le Parlaimint na hEorpa ar reachtaíocht chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint ar fud an AE. Is céim thábhachtach i dtreo chomhlánú an Mhargaidh Aonair Eorpaigh í seo agus bhí sé ina tosaíocht de chuid uachtaránacht na hÉireann.

D'admhaigh Aire Oideachais agus Scileanna na hÉireann, Ruairí Quinn TD, a bhfuil a Roinn i gceannas ar an nuachóiriú ar Threoir 2005/36, na buntáistí praiticiúla a thabharfaidh an comhaontú do dhaoine gairmiúla agus tomhaltóirí ar fud an AE. "Tugann an Treoir seo buntáistí soiléire do shaoránaigh an AE. Déanfaidh na prionsabail oiliúna comónta, fara Cárta Gairmiúil Eorpach a thabhairt isteach den chéad uair, é níos éasca ná riamh do dhaoine gairmiúla atá cáilithe go cuí obair a lorg i dtíortha eile an AE. Bainfidh tomhaltóirí agus othair tairbhe freisin as cosaintí feabhsaithe atá á dtabhairt isteach trí shásra rabhaidh agus tástáil teanga. "

An tAire Quinn - "Tá an acmhainneacht sa reachtaíocht nua mar sin cu le soghluaisteacht ghairmiúil go mór, agus le téarnamh eacnamaíoch, gan cur isteach ar chosaint tomhaltóirí agus sábháilteacht othar."

Tabharfaidh na tograí nua roinnt buntáistí do dhaoine gairmiúla agus tomhaltóirí ar fud an AE lena n-áirítear Cárta Gairmiúil Eorpach a thabhairt isteach a éascóidh aitheantas dá gcáilíochtaí lasmuigh dá dtír féin do dhaoine gairmiúla. 

Sa reachtaíocht freisin beidh forálacha maidir le prionsabail oiliúna chomónta, rud atá ina nuálaíocht shuntasach sa reachtaíocht nua. Tá an cumas ag na prionsabail seo an córas aitheantais uathoibríoch atá ann do ghairmeacha áirithe faoi láthair a leathnú chuig réimse i bhfad níos leithne daoine gairmiúla i stáit AE.

Tá acmhainneacht ag an dá fhoráil sin soghluaisteachta a fheabhsú i measc gairmithe agus tabharfaidh siad aghaidh ar ghanntanais scileanna agus deiseanna nua post a chur ar fáil dóibh siúd atá ag lorg oibre laistigh den AE.
 
Chomh maith le haithint cáilíochtaí gairmiúla, cothaíonn an reachtaíocht chomh maith córas aláraim chun tomhaltóirí a chosaint agus sábháilteacht othar a neartú. Beidh an córas rabhaidh i bhfeidhm sa chás ina bhfuil duine gairmiúil ciontaithe i gcion nó ar fionraí ó chleachtadh, rud a bhfuil bhfuil fáilte ar leith roimh d'othair agus do shábháilteacht an phobail san AE, mar beidh feidhm leis maidir le gairmithe sláinte i measc daoine eile. Fairis sin, soiléiríonn an reachtaíocht na ceanglais teanga is infheidhme maidir le hiarratasóirí atá ag lorg cáilíochtaí gairmiúla a aithint.

Cuimsíonn an reachtaíocht freisin bearta a fhéachann le trédhearcacht níos mó a chur chun cinn maidir le rialáil agus líon na ngairmeacha rialaithe ar fud an AE. Beidh sé de cheangal ar Bhallstáit faisnéis a sholáthar d'imircigh trí phointí teagmhála aonair agus ionaid cúnaimh.
 
D’fháiltigh Aire Post, Fiontar agus Nuála na hÉireann, Richard Bruton TD, agus cathaoirleach na Comhairle Iomaíochais, roimh an gcomhaontú, ag rá dó:

An tAire Bruton - "Mar eochairbhloc tógála i Margadh Aonair comhleanúnach, thug Uachtaránacht na hÉireann  tosaíocht do comhaontú ar an reachtaíocht seo agus is sampla nithiúil é den tslí a bhfuil muid ag cur lenár dtiomantas do chobhsaíocht, poist agus fás. "

"Téann an comhaontú seo go croílár Thionscadal na hEorpa - saorghluaiseacht oibrithe. Thug an ghéarchéim eacnamaíoch leibhéil stairiúla dífhostaíochta san AE. Ag an am céanna, tá 1,85 milliún folúntas i raon gairmeacha ar fud an AE. Níl aon chiall leis sin agus creidim go dtéann na hathruithe seo i bhfad chun aghaidh a thabhairt ar an aimhrialtacht seo. D'aithin Ceannairí Stáit agus Rialtais ag ag gComhairle Eorpach an comhaontú seo mar cheann de na príomhghníomhartha a chuirfidh luas le téarnamh na hEorpa. Comhchuibhiú agus comhordú a dhéanamh ar ár gcórais, éascóidh sé sin do dhaoine fostaíocht a fháil agus cinnteoidh sé go líonfar bearnaí sa mhargadh saothair, rud a neartóidh an dúshraith don fhás geilleagrach. "

A CHRÍOCH SIN

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Sarah Miley, Preasoifig, An Roinn Oideachais agus Scileanna

T:

M:

E:

picture of Marcella  Smyth
, Urlabhraí Preasa - COREPER I

Marcella Smyth , Urlabhraí Preasa - COREPER I

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›