Skip to main content
envi

Oiriúnú don Athrú Aeráide agus Athleanúint ar Rio +20 / Clár Forbraíochta Iar-2015 príomhfhócas na Comhairle Comhshaoil deiridh faoi Uachtaránacht na hÉireann

18.06.2013, 14:30 GMT


Phleigh na hAirí ILUC; Measúnú Tionchair Comhshaoil; Gáis-F agus Comhroinnt Rochtana agus Sochair freisin.

Bhí an Chomhairle Comhshaoil ​​dheiridh faoi Uachtaránacht na hÉireann ar an AE ar siúl i Lucsamburg inniu (18 Meitheamh), agus dhírigh na hAirí a gcuid plé ar Straitéis Oiriúnaithe Aeráide an AE agus athleanúint Chruinniú Mullaigh Rio +20 na bliana seo caite agus an clár Forbartha iar-2015. Pléadh an togra ón gCoimisiún i ndáil le hAthrú ar Úsáid Indíreach Talún (nó ILUC), leis.

Ag labhairt dó i Lucsamburg inniu, d'fháiltigh Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil na hÉireann An tUas Phil Hogan TD, a bhí ina chathaoirleach ar an gComhairle, roimh ghlacadh le Conclúidí na Comhairle maidir leis an Straitéis Oiriúnú Aeráide, agus chuir sé béim air gur ghlac na nAirí "céim an-dearfach ar aghaidh i mbeartas aeráide an AE, rud a léiríonn freagra forásach, comhleanúnach ar oiriúnú ag leibhéal an AE agus ar fud na mBallstát." Dúirt sé freisin "ag am ina raibh fíor-dhrochaimsir ag go leor Ballstát le déanaí, beidh tionchar an-dearfach aige ar an leibhéal ginearálta feasachta faoin athrú aeráide, ní hamháin i measc lucht déanta beartas agus na príomhearnálacha lena mbaineann, ach freisin, níos ginearálta, i measc ár saoránach. "

Ghlac an Chomhairle dá haire tuarascáil ar dhul chun cinn maidir leis an togra ar Athrú ar Úsáid Indíreach (ILUC), le fócas ar leith ar an tairseach 5% le haghaidh bithbhreoslaí traidisiúnta, tosca ILUC, cóireáil suiteálacha nua, an bónas do thalamh díghrádaithe, cosc ​​calaoise, an clásal athbhreithnithe agus gníomhartha tarmligthe. Is sainchomhad comhshaoil ​​dúshlánach é ILUS, a fhéachann le teorainn a chur le hastuithe mar gheall ar athrú ar úsáid indíreach talún a bhaineann leis an úsáid a bhaint as bithbhreoslaí traidisiúnta. Ag cur béime dó ar an tábhacht a bhaineann leis an mír sin den chlár oibre, dúirt an tAire go "bhfuil imní dáiríre maidir leis an tionchar féideartha ar tháirgeadh bia, go háirithe i dtíortha atá ag forbairt, agus ní mór iad sin a mheas go cúramach sa phlé ar an togra". Thug sé faoi deara go "dtacaíonn na Ballstáit go ginearálta leis an aidhm dul i ngleic leis an athrú domhanda ar úsáid indíreach  talún mar thoradh ar tháirgeadh bithbhreoslaí san iomaíocht le bia agus beatha. Mar sin féin, tá imní ar roinnt Ballstát faoi athrú beartais a d'fhéadfadh neamhchinnteacht i measc infheisteoirí a chruthú, infheistíochtaí atá ann cheana féin a chur i gcontúirt agus a fhágfadh gnóthú na gcuspóirí in-athnuaite atá  cheana féin ag an AE níos costasaí agus níos dúshlánaí. Ní mór roinnt mhaith oibre fós le cothromaíocht inghlactha agus inoibrithe a fháil idir imní na mBallstáit agus cuspóir an togra ". Déanfaidh Uachtaránacht na Liotuáine tuilleadh oibre leis an gcomhad seo a thabhairt ar aghaidh.

Ag leanúint ar aghaidh ó Chruinniú Mullaigh Rio +20 ar Fhorbairt Inbhuanaithe i mí an Mheithimh 2012, d'fhormhuinigh an Chomhairle Conclúidí freisin ar an gcreat iar-2015. "Ullmhaíodh na Conclúidí seo i gcomhar le comhghleacaithe ó na sruthanna oibre timpeallachta, forbartha agus gnóthaí eachtracha, sin cur chuige comhoibritheach a bhí ina shainmharc ag Uachtaránacht na hÉireann. Teastóidh  ionchur ó raon leathan páirtithe leasmhara ón gclár oibre iar-2015, agus is bonn láidir an comhthionscnamh oibre seo le déanaí ar féidir linn san Eoraip leanúint ar aghaidh lenár n-iarrachtaí uirthi", a dúirt an tAire.

Le linn an lóin, phléigh an Chomhairle, fairis an gCoimisinéir Comhshaoil ​​Janez Potočnik agus an Coimisinéir Gnóthaí Muirí agus Iascach Maria Damanaki, an dul chun cinn ar chur i bhfeidhm na Creat-Treorach um Straitéis Mhuirí. "Ba é cuspóir ár bplé inniu an dul chun go dtí seo a bhreithniú, breathnú amach romhainn agus a mheas conas a nascann an Treoir le beartais eile an AE", a dúirt an tAire.

 

A CHRÍOCH SIN

Imeachtaí Gaolmhara

18.06.2013 - 18.06.2013

Comhairle Comhshaoil (ENVI)

envi

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

picture of Marcella  Smyth
, Urlabhraí Preasa - COREPER I

Marcella Smyth , Urlabhraí Preasa - COREPER I

T:

M:

E:

Sean Dunne, Press Officer

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›