Skip to main content
compet

Treisiú do FBManna agus aontú ar chlár COSME € 2bn an AE bainte amach ag Uachtaránacht na hÉireann

20.06.2013, 12:30 GMT


Tá faoin gClár le haghaidh Iomaíochas na bhFiontar agus na FBManna (COSME) breis is € 2 billiún a leithdháileadh i rith a shaolré le hiomaíochas agus inbhuanaitheacht 23 milliún FBManna an AE a neartú.

Bhain Uachtaránacht na hÉireann aontú le Parlaimint na hEorpa amach le rochtain ar mhaoiniú a fheabhsú do FBManna faoin gClár le haghaidh Iomaíochas na bhFiontar agus na FBManna (COSME) 2014 - 2020.

Ag trácht ar an gcomhaontú seo dó, dúirt Aire Post, Fiontar agus Nuála na hÉireann, Richard Bruton TD, "Bhí comhaontú ar na moltaí seo a bhaint amach leis an gCoimisiún agus le Parlaimint na hEorpa mar phríomhthosaíocht faoi Uachtaránacht na hÉireann. Is é COSME an t-aon chlár AE atá ceaptha go sonrach le cabhrú le FBManna, agus tá faoi feabhas a chur ar rochtain ar airgeadas agus margaí, fiontraíocht a chur chun cinn agus na dálaí a fheabhsú ar mhaithe le hiomaíochas agus inbhuanaitheacht FBManna an AE. Is iad na FBManna na innill fáis agus cruthú post san Eoraip, agus má bhaintear amach an comhaontú ar COSME seolfar comhartha láidir dearfach chuig FBManna uile na hEorpa."

Forálann an comhaontú, a daingníodh tar éis níos mó ná cúig mhí d'idirbheartaíocht dhian faoi Uachtaránacht na hÉireann, do:

Rochtain fheabhsaithe ar mhaoiniú do FBManna i bhfoirm gnáthscaireanna agus fiachais a chuimsíonn breis is 60% de bhuiséad iomlán COSME iomlán, lena n-áirítear:

• Cuirfidh saoráid gnáthscaireanna d'infheistíocht ag céim an fháis caipiteal fiontair trí idirghabhálaithe airgeadais ar fáil do FBManna
• Saoráid iasachta le socruithe roinnte riosca díreach nó eile le hidirghabhálaithe airgeadais chun iasachtaí a chumhdach a chur ar fáil do FBManna

Rochtain fheabhsaithe ar mhargaí do FBManna, a éascóidh fairsingiú gnó taobh istigh den AE agus ar fud an domhain trí sheirbhísí tacaíochta atá dírithe ar fhás tríd an Líonra Fiontar Eorpach

Bearta le feabhas a chur ar scileanna agus meon fiontraíochta, go háirithe i measc fiontraithe nua, daoine óga agus mná

An tAire Bruton - "Is faoi chobhsaíocht, poist agus fás a bhí Uachtaránacht na hÉireann, agus aithním an ról tábhachtach atá ag FBManna leis na spriocanna sin a bhaint amach."

Chríochnaigh an tAire Bruton: "I mí Feabhra, mar Chathaoirleach ar Chomhairle Iomaíochais an AE, thug mé le chéile na saineolaithe aitheanta ar FBManna i mBaile Átha Cliath chun na smaointe nua is fearr a tharraingt suas le haghaidh tacaíochta do FBManna agus cruthú post Sin an fáth freisin gur bhain Éire amach roinnt buanna luachmhara do FBManna ó Eanáir amhail comhaontú chun laghdú ar na riachtanais iniúchóireachta do FBManna. "

Dúirt an tAire Stáit um Ghnólachtaí Beaga, John Perry TD, "Mar Aire do Ghnólachtaí Beaga agus Toscaire FBM na hÉireann, fearaim fíorchaoin fáilte roimh chomhaontú an lae inniu. Tá a fhios againn go bhfuil níos mó ná 20 milliún FBM san Eoraip, rud is ionann is breis is 98% de na fiontair uile.

An tAire Perry: "Mura féidir linn cabhrú gach le ceann de na 20 milliún FBM AE post breise amháin a chruthú beidh muid ag cabhrú go mór aghaidh a thabhairt ar cheist na dífhostaíochta ar fud na hEorpa. Sin é an fáth go bhfuil an clár COSME le hiomaíochas agus inbhuanaitheacht  FBManna an AE a neartú chomh tábhachtach sin. "

Tíolacfar an comhaontú anois do Coreper le formhuiniú deiridh na mBallstát a fháil. 


A CHRÍOCH SIN

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Cian Connaughton, Urlabhraí Preasa

T:

M:

E:

picture of Róisín McCann, Preasoifigeach

Róisín McCann, Preasoifigeach

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›