Skip to main content
compet

Caibidlíocht ar chlár € 70bn AE Fís 2020 críochnaithe ag Uachtaránacht na hÉireann

25.06.2013, 18:00 GMT


Treiseoidh aontú ar chlár taighde agus infheistíochta le nuáil, poist agus fás Clár nua le tosú in Eanáir 2014.

Tar éis dianchaibidlíochtaí, bhain Uachtaránacht na hÉireann aontú amach ar cheann de na tosaíochtaí is tábhachtaí aici, Fís 2020. Tugann an comhaontú sin léiriú nithiúil ar théamaí post agus fáis na hUachtaránachta.

Ag fáiltiú dó roimh chomhaontú sealadach na hoíche anocht ar chlár taighde nua don AE don tréimhse 2014-2020, dúirt an tAire Stáit um Thaighde agus Nuáil, Seán Sherlockm TD, atá ina Chathaoirleach ar Chomhairle Airí Taighde an AE faoi láthair "Spreagann taighde agus nuáil an fás - forbróidh agus cothóidh cur chuige straitéiseach i leith taighde agus nuála an taighde ar fud an Aontais Eorpaigh. Tá an clár nua ina chomharba nuálach ar a ndeachaigh roimhe."

An tAire Sherlock - "Is clár é a chinntíonn ardfhiúntas i maoiniú taighde, a spreagann scaipeadh na teicneolaíochta, a chumasaíonn comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha, rannpháirtíocht le FBManna agus an tionscal i gcoitinne, agus sa tslí sin, a chuideoidh le téarnamh geilleagrach an AE "

Trí cholún atá sa chlár:

  • Eolaíocht den scoth, lena n-áireofar maoiniú d’Ionad Taighde na hEorpa, don bhonneagar ríthábhachtach agus do theicneolaíochtaí a bheidh ag teacht chun cinn feasta
  • Ceannaireacht Thionsclaíoch - eilimint fhíor-nuálach den chlár, mar tá tacaí ar leith do FBManna ann agus le  teicneolaíochtaí tionsclaíocha, nanaitheicneolaíochtaí, bith-theicneolaíochtaí agus TFC a chumasú
  • Dúshláin shochaíocha -lena chinntiú gur ar na réimsí is mó is cás le saoránaigh agus le lucht gnó a dhíreofar an taighde, amhail sláinte, an aeráid, bia, slándáil, iompar agus fuinneamh.

Úsáidfidh an clár freisin múnla maoinithe simplithe, rud a chiallaíonn gur féidir le líon níos mó eagraíochtaí rochtain a fháil ar an gclár, ionas gur mó an éagsúlacht a bheidh sa taighde, gur mó na deiseanna do lucht gnó agus gur mó an tairbhe don gheilleagar i gcoitinne. Déanfaidh na bearta sonracha um leathnú na rannpháirtíochta freisin feabhas breise a chur ar réimsí éagsúla taighde agus comhlachtaí taighde. Rud tábhachtach, cuireadh isteach freisin  maoiniú, tríd an Institiúid Eorpach um Nuáil agus Teicneolaíocht, do thionscadail i réimsí an tsaoil shláintiúil agus dul in aois go gníomhach, amhábhair, bia agus déantúsaíocht bhreisluacha.

Dúirt an tAire Sherlock: "Tá taighde, forbairt agus nuáil ina gcodanna lárnacha de théarnamh geilleagrach an AE. Cuidíonn an ghafacht le FBManna le tairbhe eacnamaíochta a chinntiú ón taighde a rinneadh agus cuireann sí le cruthú post. Feabhsaíonn sé an timpeallacht taighde freisin agus dea-cháil na hEorpa mar gheilleagar eolas-bhunaithe agus cinntíonn sé  creat freisin a chabhraíonn barr feabhais an taighde atá ann cheana féin a dhaingniú, fostaíocht atá ann cheana féin a áirithiú, fás fostaíochta breise a chothú agus cruthaíonn sé na dálaí d’fhorbairt na teicneolaíochta feasta a rachaidh chun tairbhe na sochaí uile. "

Seolfar an comhaontú sealadach anois chuig Coiste na mBuanionadaithe don fhormheas deiridh. Tá an buiséad táscach € 70 billiún faoi réir chomhaontú deiridh maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil.

A CHRÍOCH SIN

 

 

 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›