Skip to main content
eycs

Baineann Uachtaránacht na hÉireann aontú amach ar chlár tacaíochta nua d'oideachas, oiliúint, an óige agus spórt

26.06.2013, 10:40 GMT


Breis is le 4 milliún duine le leas a bhaint as deontais AE d'oideachas agus oiliúint sna seacht mbliana atá romhainn.

Shocraigh Uachtaránacht na hÉireann aontú ar chlár nua €16 billiún ar a laghad le tacú le tionscnaimh in oideachas, oiliúint, óige agus spórt sna seacht mbliana atá romhainn. Tugann an clár, ar a dtugtar Erasmus +, le chéile na scéimeanna AE agus idirnáisiúnta go léir atá ann faoi láthair um oideachas, oiliúint agus an óige. Den chéad uair, tá tionscnaimh spóirt san áireamh.

D'oibrigh feidhmeannaigh na hÉireann go dian ar chomhaontú ar an tionscnamh seo idir na Ballstáit agus le Parlaimint na hEorpa.

Bainfidh breis is 4 mhilliún duine tairbhe as deontais AE le haghaidh deiseanna oideachais agus oiliúna thar lear idir 2014 agus 2020 - beagnach dúbailt ar an líon daoine a fhaigheann na tacaí sin faoi láthair. 
 
Díreoidh an clár ar shoghluaisteacht, comhoibriú agus athchóiriú beartas. Beidh feabhsuithe ar thacaí do staidéir idirnáisiúnta, oiliúint, teagasc agus deiseanna saorálaíochta. Rachaidh na feabhsúcháin seo chun tairbhe mhic léinn ardoideachais agus gairme, oiliúnaithe, múinteoirí, oiliúnóirí agus oibrithe óige.

Roinnfear dea-chleachtas trí fhoghlaim thras-chultúrtha agus thras-institiúideach in institiúidí oideachais agus oiliúna, agus le heagraíochtaí óige. Déanfar iad seo a chur i bhfeidhm go foirmiúil trí "Chomhghuaillíochtaí Eolais" ag leibhéal ollscoile agus trí "Chomhghuaillíochtaí Scileanna Earnála" in institiúidí gairmoiliúna.
 
Tá forálacha sa chlár do rannpháirtíocht na hearnála príobháidí chun nuáil a chothú agus lena chinntiú go dtabharfar foghlaim agus oideachas praiticiúil chun tosaigh. Neartófar an bonn fianaise le haghaidh beartais agus athchóirithe.

I réimse an spóirt, díreoidh an clár go háirithe ar chomhar agus ar ghníomhaíochtaí spóirt an phobail.
 
Agus an comhaontú á fhógairt aige, dúirt  Aire Oideachais agus Scileanna na hÉireann, Ruairí Quinn, TD,: "Is é aidhm lárnach na hÉireann le linn ár dtréimhse Uachtaránachta féachaint le teacht ar bhealaí tacú le poist agus fás inbhuanaithe san Eoraip. Agus dífhostaíocht, go háirithe i measc daoine óga, ag leibhéil an-ard ar fud na hEorpa, beidh ról lárnach ag an gclár nua seo le dul i ngleic leis an ngéarchéim agus í a réiteach.

"Cuideoidh an clár le feabhas a chur ar infhostaitheacht na ndaoine óga agus le deiseanna nua a oscailt dóibh. Ó 2007 i leith, bhain thart ar 400,000 duine ar fud na hEorpa in aghaidh na bliana tairbhe as na cláir atá ann faoi láthair, agus ciallaíonn cinneadh an lae inniu go mbeidh níos mó daoine de gach aois agus cúlra cáilithe do na tacaíochtaí. "

Dúirt an tAire go meastar go mbeidh beagnach 35% de na poist rangaithe mar phoist ardscileanna faoi 2020. "Ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh ár ndaoine óga feistithe chun freastal ar éilimh amach anseo ar an margadh saothair, agus go bhfuil muid ag cur ar fáil dóibh deiseanna a nochtfaidh a n-acmhainneacht iomlán," a dúirt sé.

Dúirt sé go bhfuil comhaontú na mBallstát ar Erasmus + ar na príomhéachtaí a bhain  uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh amach. 
 
A CHRÍOCH SIN

 

Míniú Uachtaránachta: Erasmus +
Míniú Uachtaránachta: Erasmus +

LÉÁMH: Míniú Uachtaránachta: Erasmus +

 

Míniú Uachtaránachta: Erasmus +

Nótaí d'Eagarthóirí:
 
Príomhphointí Erasmus +

  • Cuidíonn Erasmus + le daoine óga scileanna breise a fháil trí staidéar agus oiliúint thar lear a dhéanamh .
  • Cuireann sé le caighdeán teagaisc san AE agus níos sia ar shiúl.
  • Tacaíonn sé le Ballstáit agus tíortha comhpháirtíochta i nuachóiriú a gcóras gairmoiliúna agus oideachais.
  • Cuireann sé rannpháirtíocht na hóige sa tsochaí chun cinn.
  • Tacaíonn sé le teagasc agus taighde ar chomhtháthú na hEorpa.
  • Tacaíonn sé le spórt ag leibhéal an phobail san Eoraip.

 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Sarah Miley, Preasoifig, An Roinn Oideachais agus Scileanna

T:

M:

E:

Siobhán Creaton, Meáin Fiosrúcháin, An Roinn Oideachais agus Scileanna

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›