Skip to main content
cgg

Seachtain i mo shaol: Lucinda Ní Chríodáin

03.06.2013, 13:00 GMT


Scríobhann an tAire Gnóthaí Eorpacha, Lucinda Ní Chríodáin, faoina sceideal an-ghnóthach le linn seachtaine amháin d'Uachtaránacht na hÉireann, lena n-áirítear turas le labhairt ag roinnt díospóireachtaí i bParlaimint na hEorpa i Strasbourg.

‌Tosaíonn an tseachtain seo i Sléibhte Bhaile Átha Cliath. Éirím roimh a 06:00 chun dul ag marcaíocht capaill roimh an obair. Nuair a bhíonn am agam, bím ag marcaíocht cúpla lá sa tseachtain. Ní duine maidine nádúrtha mé, ionas go mbíonn orm mé féin a tharraingt amach as an leaba. Ach tá sé go hiontach agus mé ann - tús spreagúil dáiríre leis an lá. Thosaigh mé ag marcaíocht nuair a bhí mé ceithre bliana d'aois ach stop mé nuair a chuaigh mé ar an ollscoil agus chuir mo shaol sóisialta isteach uirthi. Is breá bheith ar ais sa diallait.
Lucinda Creighton generic
Ní fada a mhaireann síocháin na gcnoc agus táim i ngleic le trácht is mé ag filleadh abhaile go Dumhach Thrá. Ar an dea-uair, is maidin thirim í agus mar sin níl an trácht go dona. Táim sa bhaile faoi cheann 35 nóiméad. Maidin fhliuch is cosúil go méadaíonn líon na ngluaisteán ar an mbóthar faoi cheathair. Uair amháin ghlac sé uair an chloig go leith orm - ní maith sin don leibhéal struis!


Faoi lár na maidine táim ar an seanfhód in Aerfort Bhaile Átha Cliath. Baineann taisteal gan sos le mo phost mar Aire Gnóthaí Eorpacha i láthair na huaire. Tá sé thar a bheith dian anois mar gheall ar Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE. Inniu is ar Pháras atá mo thriall, do chúpla uair an chloig cruinnithe sula dtóga mé an  traein go Strasbourg.

Is deas an sos ó eitleáin í an traein TGV ó Pháras go Strasbourg. Tá an tuath go hálainn agus mé ag streachailt le mo dhoiciméid faisnéise ollmhóra a léamh. Is tarraingtí i bhfad na radharcanna síorathraitheacha.  Tógaim mo iPad chun freagra a thabhairt ar chúpla r-phoist ach níl wifi na traenach ag obair. Is maighnéad d'fhadhbanna teicneolaíochta mé.

Tagaim chuig ár n-óstán agus buaileann roinnt dár bhfoireann Uachtaránachta a thaistil ón mBruiséil liom. Táimid le chéile san fhorsheomra ar feadh leathuaire le  clár oibre an lae dár gcionn a phlé. Seo mo chúigiú huair ag ionadú  Uachtaránacht na hÉireann ag seisiún iomlánach Pharlaimint na hEorpa laistigh de chúig mhí. Táim ar an eolas faoin am seo, ach is cosúil gur seachtain an-dian a bheidh inti.

Sroichimid foirgneamh maorga Pharlaimint na hEorpa ar a 8:00 r.n. maidin Dé Máirt. Suíonn an pharlaimint anseo ar feadh seachtaine amháin gach mí agus bím ag teacht anseo ó mhí na Samhna 2011 chun ullmhú d'Uachtaránacht AE na hÉireann. Ó mhí Eanáir bhí orm labhairt thar ceann Chomhairle an AE ag gach díospóireacht sa seomra iomlánach. Is éagsúil iad na hábhair, idir cheisteanna follasacha amhail an ghéarchéim eacnamaíoch is rudaí cosúil le speicis atá i mbaol agus athrú aeráide. Ní mór dom bheith ar an eolas fúthu go léir. 

Is í ceist mhór an lae inniu díospóireacht le FPEanna ar an Aontas Baincéireachta -  tosaíocht mhór dúinn mar cinnteoidh sé maoirseacht cheart ar bhainc na hEorpa amach anseo. Is fada an lá é.  Caithim aon uair an chloig déag go leith sa seomra díospóireachta. Ina theannta sin tá cruinnithe le FPEanna agam ar phríomhthosaíochtaí beartais agus roinnt agallamh leis na meáin. Fillim ar an óstán díreach roimh an meán oíche. Stiúgtha leis an ocras, déanaimid ár ndícheall roinnt bia a ordú, ach deirtear linn gur dúnadh an chistin ar a 22:00. Nílim go maith agus ocras orm! Faoi dheireadh aontaíonn an freastalaí  roinnt uibheagán agus BLTanna  a shocrú  do thoscaireacht stiúgtha na hÉireann. Táimid buíoch!

Is ionann an scéal Dé Céadaoin. Ar maidin tá caibidlíocht le roinnt eochair-FPEanna agam ar chéad bhuiséad eile seacht mbliana an AE, ar fiú € 960 billiún é. Is é seo an t-airgead a úsáidtear chun mótarbhealaí, talmhaíocht, oideachas agus deontais ghnó a mhaoiniú agus mar sin tá sé ríthábhachtach go dtiocfaimis ar chomhaontú go luath. Tá  súil againn go mbeidh aontú roimh dheireadh uachtaránacht na hÉireann. Freastalaím ar sheacht gcruinniú eile le FPEanna agus tá agallaimh eile agam le hiriseoirí na hEorpa sula nglaca mé mo shuíochán sa seomra parlaiminte ar a 5:00 i.n. do sheacht n-uair an chloig eile díospóireachtaí. Tagann an bia beagán níos réidhe anocht – tá trua ag teacht ar an bhfreastalaí dúinn. 

Maidin Déardaoin, téim ag rith 5k timpeall Strasbourg agus ansin is mithid imeacht.  Níl aon turas traenach suaimhneach an uair seo, ina ionad tógaimid eitilt go hAmsterdam agus rithimid tríd an aerfort chuig an eitleán go Baile Átha Cliath. Caithim cúpla uair an chloig san oifig ag déanamh roinnt oibre dáilcheantair roimh dhul abhaile chuig m'fhear céile Paul. Ní minic a fheicimid a chéile na laethanta seo, ach deirtear liom go méadaíonn éagmais grá. Beagán comhrá againn roimh léim isteach sa charr le leas a bhaint as an tráthnóna fada geal. Ar an dea-uair is breá leis an mbeirt againn capaill agus téimid chun cnoic ag marcaíocht roimh an dorchadas. Nuair a théim abhaile tá sé déanach ach caithfidh mé roinnt pointí a dhréachtú d'óráid nach mór dom a thabhairt ar maidin.

Táim in Farmleigh go luath ar maidin Dé hAoine chun fáilte a chur roimh na hAirí ó thíortha na mBalcán Thiar. Mar chuid den uachtaránacht táim ag óstáil na comhdhála ar mhéadú an AE, rud a bhfuil mé paiseanta faoi. An tseachtain seo caite chaith mé maidin ag sluachampa géibhinn Auschwitz sa Pholainn, cuimhne choscrach ar chomh fada agus tá an Eoraip tar éis teacht i dréimhse ghearr. Inniu táimid ag tabhairt le chéile airí agus lucht déanta beartas ó thíortha a bhí ag i gcogadh níos lú ná 20 bliain ó shin. Anois tá siad ag obair le chéile i dtreo na sprice ballraíocht san AE. Tá mé thar a bheith bródúil go bhfuil Éire ag déanamh a cuid san athmhuintearas ríthábhachtach sin. Buaicphointe dáiríre dom é. 

Déanach san iarnóin táim ar ais i dTithe an Rialtais mar chathaoirleach ar chruinniú idir oifigigh shinsearacha ó gach roinn rialtais a dhéanann faireachán ar dhul chun cinn ár dtosaíochtaí beartais faoi uachtaránacht na hÉireann. Pléimid gach saincheist ina haonar, ag caint faoina bhfuil le déanamh chun ár gcuspóirí a bhaint amach faoi dheireadh an Mheithimh.

Roimh dheireadh an lae seolaim taispeántas grianghraf ar shaoire iar-uachtarán na Fraince Charles de Gaulle sa tSnaidhm agus i gConamara i 1969. Bhí an t-uachtarán  díreach tar éis éirí as agus tháinig sé go hÉirinn ar feadh sé seachtaine le scríobh agus le machnamh.  Tá na grianghraif, a ghlac Pádraig agus Joan Kennelly ón tSnaidhm, nach maireann, thar a bheith álainn agus allabhrach. An Comhairleoir Paddy McCartan atá ag ionadú an Ard-Mhéara in Ambasáid na Fraince, óstach na hócáide. Tá san oiriúnach mar ba de shliocht Mhic Cartáin an Ginearál de Gaulle féin.


Ina dhiaidh sin téim chuig dinnéar déanach sa chathair le cara liom atá ar cuairt ó Bhéal Feirste. Bhíodh cónaí orainn le chéile ar feadh na mblianta agus sinn i gColáiste na Tríonóide agus ina dhiaidh sin, mar sin is breá teacht le chéile don chomhrá béil!

Is maith liom chun teacht suas le hobair an dáilcheantair maidin Dé Sathairn. Ina dhiaidh sin, freastalaím ar dhíol tiomsaithe airgid bliantúil pharóiste Ráth Fearnáin, a bheidh ar siúl san Ard-Scoil Ard, Ráth Garbh. Buailim le mo chara, an Comhairleoir áitiúil ansin, Edie Wynne. Tá sé ar cheann de na himeachtaí áitiúla is fearr liom mar go mbíonn cácaí dochreidte blasta ar díol ann. Ceannaím seatnaí agus subha neamhghnácha agus ansin cúpla cístín cupa seacláide. .. le haghaidh Paul ar ndóigh.

Tráthnóna buailim le grúpa ón dáilcheantar faoi fhadhb tuilte i mBaile Átha Cliath 6. Níos déanaí tógaim an madra síos ag rith go trá Dhumhach Thrá go dtí go bhfuilimid araon sách traochta. Ansin, féachaim ar chluiche Laighean ar an teilifís. Tá brón orm anois nach bhfuaireas ticéid le dul chuig an RDS, cé go mbíonn buntáistí le tráthnóna ar an tolg.

Is maith liom an Domhnach a choinneáil naofa, ach ní féidir sin i gcónaí. Inniu tá mé ag déanamh na hoscailte oifigiúla ag comhdháil a dhíríonn ar an Titimeas, a bhfuil Gay Mitchell páirteach ina heagrú. Tá 300 toscaire ó gach cearn den Eoraip ann. Cúis mhaith is ea í agus táim sásta a bheith páirteach.

Glacaim lón le Paul i Dumhach Thrá agus ansin suas sa diallait ar bhealach eile liom chun tacú le cúis mhaith. D’eagraigh Ciarán Mulligan, fear gnó áitiúil, an dara  rothaíocht bhliantúil carthanais Cafe Java i gcabhair ar Naomh Uinseann de Pól agus Aware. Tá maithe agus móruaisle Dhumhach Thrá go tréan ann chun tacú leis an gcúis. Roghnaím an bealach 40K go Beann Éadair. Níl sé ró-olc mar chúrsa, ach amháin an cnoc marfach agus tú ag casadh ar ais ó Bhinn Éadair i dtreo na cathrach. Tá an aimsir go hiontach agus tá atmaisféar cóisire san Fhaiche ar bhfilleadh dúinn, tuirseach traochta.

D'ainneoin na tuirse, tar éis na rothaíochta téim ag marcaíocht arís, roimh theacht abhaile agus an bearbaiciú a lasadh den chéad uair in 2013. Tá súil agam nach ócáid ​​aon uaire a bheidh ann, amhail anuraidh. Tagann cúpla cara le scileanna cócaireachta  (nó níos cruinne, dóite) Paul a bhlaiseadh. Is deas suí amuigh faoi dheireadh agus taitneamh a bhaint as roinnt dea-aimsire. Ina dhiaidh sin pacálaim arís don tseachtain romhainn. As go brách go Nua-Eabhrac agus Washington DC maidin Dé Luain do shraith dhian cruinnithe déthaobhacha agus imeachtaí cainte. Níl aon sos i ndán dom. 

Is í Lucinda Creighton an tAire um Ghnóthaí Eorpacha. Bhí an t-alt seo sa Sunday Times ar dtús.

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›